Du kan stemme den 26. maj 2019

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år. Vælgerne i EU-landene skal denne gang vælge 705 nye medlemmer, som skal sidde i Europa-Parlamentet for perioden 2019-2024.

I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet. Valget bliver afholdt i perioden 23.-26. maj 2019. Den danske valgdato er søndag den 26. maj 2019.

Hvert medlemsland fastsætter nemlig selv inden for denne tidsramme den specifikke dato for, hvornår valget skal afholdes i det enkelte medlemsland. Holland har f.eks. allerede besluttet sig for at afholde valget den 23. maj, mens bl.a. Belgien og Sverige har besluttet sig for den 26. maj.

Selv om valget foregår i alle EU’s medlemslande i samme periode, har nationale regler indflydelse på Europa-Parlamentsvalget.

 

Hvem kan stemme til europaparlamentsvalget?

Alle EU-borgere har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet, uanset hvor i EU de er bosat. Du har stemmeret til europaparlamentsvalget i Danmark, hvis du:

  • har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-medlemslande, eller
  • er statsborger i et af de andre EU-medlemslande, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Er du dansk statsborger og bor i et andet EU-land, kan du godt stemme til europaparlamentsvalget i Danmark. Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, f.eks. hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse, kan du brevstemme i udlandet ved danske ambassader eller danske konsulater i det land, hvor du befinder dig. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet.

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til europaparlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

 

Ansøgning om optagelse på valgliste

Ansøgningsskemaet skal sendes til din bopælskommune.

Skemaet skal være modtaget senest tirsdag d. 23. april 2019.

Ansøgningsskema

Enrolment in the electoral register

As a citizen of one of the European Union (EU) countries and living in Denmark you can vote in Denmark at the European Parliamentary Election.

Here you can find application forms and notification letters regarding the European Parliament Election in Denmark, Sunday 26 May 2019.

Send the application form to the municipality (kommune) where you live.

The application form must be received no later than Tuesday, April 23, 2019.

Application form

Valg til Europa-Parlamentet 2019

Der er valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. Hvordan stemmer du? Hvem kan du stemme på? Og hvornår skal du sætte kryds i kalenderen? 

Find svarene her

Publiceret 06-03-2019