Vælgere, der har nedsat førlighed eller et handicap der gør, at vælgeren ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, som vælgeren er tilknyttet til i henhold til valglisten, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Vælgere, der ønsker at stemme på et andet afstemningssted, skal anmode skriftligt herom til opholdskommunen.

Blanket til den skriftlige anmodning kan fås hos Skive Kommune, Borgerservice, Torvegade 10, Skive, tlf. 9915 5500 – eller blanketten kan udskrives fra skive.dk/valg

Blanketten med anmodning om at ændret valgsted skal være Borgerservice i hænde senest tirsdag den 28. maj kl. 12.00.

Byrådssekretariatet

bya@skivekommune.dk

Publiceret 07-05-2019