Vejledning til vælgere, der flytter efter den 6. november 2017 INDENFOR Skive Kommune

De vælgere, der flytter eller anmelder flytning efter den 6. november 2017 indenfor Skive Kommune, vil være optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.

Disse vælgere kan:

  • enten stemme ved fremmøde på valgdagen på afstemningsstedet for den hidtidige bopæl
  • eller afgive stemme pr. brev senest fredag, den 17. november 2017 på et hvilket som helst folkeregister

Vejledning til vælgere, der flytter TIL Skive Kommune efter den 14. november 2017 FRA en anden kommune

De vælgere, der flytter eller anmelder flytning efter den 14. november 2017 fra en anden kommune, kan hverken stemme til Byråds- eller Regionsrådsvalget. Sker flytningen mellem 2 kommuner indenfor Region Midtjylland kan der dog stemmes til Regionsrådsvalget.

Disse vælgere kan:

  • enten stemme ved fremmøde på valgdagen på afstemningsstedet i den hidtidige bopælskommune
  • eller afgive stemme pr. brev senest fredag, den 17. november 2017 på et hvilket som helst folkeregister.   

 

Byrådssekretariatet

bya@skivekommune.dk

Publiceret 16-08-2017