Valgbar til byrådet er enhver, der har valgret til byrådet og som senest 21. november 2017 opfylder valgretsbetingelserne og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

Som kandidat kan opstilles enhver, der har valgret og er valgbar.

De kandidater, der opstilles til valg, skal opføres på kandidatlister. En kandidatliste kan tidligst indleveres til formanden for valgbestyrelsen, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 3. sal, Skive 19. september 2017 og skal være indleveret senest 3. oktober 2017 kl. 12. Listen skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere (stillere) i Skive Kommune. En kandidatliste må højst indeholde 4 kandidater mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Skive Byråd, hvilket vil sige 31 kandidater.

De partier, som både opnåede repræsentation i byrådet ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet, kan blive fritaget for kravet om indsamling af mindste antal stillere. De skal i så fald indlevere listen i tidsrummet 5. september-19. september 2017 kl. 12.

Listeforbund og/eller valgforbund skal ligeledes anmeldes til formanden for valgbestyrelsen senest 9. oktober 2017 kl. 12. Det samlede antal kandidater, der indgår listeforbund må højst udgøre 8 mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Skive Byråd, hvilket vil sige 35 kandidater.

Publiceret 29-06-2017