Med den igangværende reorganiseringen af dansk turisme, og det deraf følgende arbejde med at danne Destination Limfjorden sammen med Morsø Kommune og Struer Kommune, er der potentiale for at styrke og professionalisere turismeudviklingen yderligere. Afsættet er de resultater, der allerede er skabt i det tværkommunale samarbejde Enjoy Limfjorden.

Destination Limfjorden

Den kommende Destination Limfjorden har et bredt fokusområde og vil medfører et øget fokus på Limfjorden, udvikling af turismeprodukter og oplevelser, der udspringer af fjorden, historien, kulturen og den omkringliggende natur.

Ligeledes vil der være fokus på udviklingstiltag og netværk mellem turistaktører på tværs af Limfjorden. Skive Kommune har i 2019 fået udarbejdet en analyse af udviklingspotentialer og udviklingsbehov for turismen i kommunen. Analysen kommer til at danne grundlag for Skive Kommunes input til en ny fælles turismestrategi i Destination Limfjorden.

Stort potentiale

Mulighederne for turismeudvikling er gode i kommunen. Med 190 km kystlinje i kommunen ligger der et stort potentiale i at gøre nærheden til vand til et større aktiv for en bredere kreds af borgere og turister. Der er derfor behov for at se på kysten som helhed og undersøge muligheder for at synliggøre og give nemmere adgang til kysten samt udvikle flere aktiviteter og eventuelle støttepunkter langs kysten.

Udviklingstiltag

Skive Kommune vil løbende tilpasse planlægningen efter de behov der opstår. Der er større turismemæssige udviklingstiltag i gang flere steder i kommunen f.eks. udvidelse af museum på Fur, Borgens Land i Spøttrup, udvikling af Ørslev Kloster, Naturpark Flynder Sø – Sønder Lem Vig, udvikling af Sundsøre Lystbådehavn, samt Glyngøre Maritime Center.

Feriehusanalyse 2016

Skive Kommune gennemførte i august 2016 en feriehusundersøgelse blandt feriehusejerne i Skive Kommune. Der blev udsendt i alt 5.054 spørgeskemaer via digital postforsendelse til feriehusejerne af de 3.683 feriehus i kommunen. I alt var der 1.024 gennemførte besvarelser, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Analyse af feriehus landliggerkulturen i Skive kommune 2016 (PDF)

Publiceret 12-07-2019