Dette forsøg omhandler mulighed for at bruge teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte, ved personer, der ikke kan give informeret samtykke hertil.

Formålet med forsøget er at undersøge effekten på borgeres livskvalitet, frihed og privatliv, de pårørendes tryghed samt personalets arbejdsmiljø samt generel ressourceoptimering, hvis der fjernes nogle barrierer for anvendelse af teknologiske hjælpemidler.

Nedenfor kan du finde mere information om forsøget i den oprindelige ansøgning og i projektbeskrivelsen

Publiceret 29-12-2017