Projekt "Forebyggelse af stress og depression"

Skive Kommune har modtaget 2,6 millioner fra Sundhedsstyrelsen til en indsats der skal afprøve tidlig forebyggelse af stress og depression. Projektet kører i årene 2018-2020 og skal forebygge, at borgere med symptomer på stress bliver sygemeldt.

 

Tegn på stress

Oplever du en ubalance mellem de krav, der er i din hverdag og de ressourcer du har. Hvis ja, er du måske stresset, hvilket er en naturlig reaktion.

 

Stress kan komme til udtryk ved:

 • Søvnproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Svigtende hukommelse
 • Kropslig uro
 • Irritabilitet
 • Angst
 • Ændrede spise- og drikkevaner

Hvis du genkender flere af ovenstående symptomer, er det vigtigt, at du tager hånd om det, da langvarig stress slider på krop og psyke og udgør en trussel for helbredet.

Kurset henvender sig til dig, der er i ordinær beskæftigelse og oplever symptomer på stress. En evt. deltids- eller fuldtidssygemelding må ikke overstige 6 uger ved opstart i forløbet.

På kurset kommer du til at arbejde med:

 • Det, der stresser netop dig
 • Dine søvn-, motions– og spisevaner
 • Redskaber til at kunne håndtere stressbelastninger
 • Prioriteringer og værdier i dit liv

Derudover består en del af kurset af fysisk træning og en opmærksomhed på, hvad der sker i kroppen under en stressbelastning.

Kursus i stresshåndtering:

Forløbet strækker sig over 10 uger. Kurset indledes med en individuel samtale, og du vil blive tilbudt yderligere en individuel stresscoaching i løbet af forløbet. Ellers vil du mødes med andre i samme situation som dig. Du vil møde to gange to timer om ugen i dagtimerne. Forløbet består af undervisning, oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling i gruppen. Der vil også være hjemmearbejde. Forløbet er tilrettelagt således, at du bliver bedre til at håndtere din situation. Ved den fysiske træning er der elementer af mindfulness og fokus på at mærke kroppens signaler.

Der er plads til 10 på holdet. Deltagerne forbliver de samme under hele forløbet.

Sted

Forløbet foregår på Sundhedscenter Skive.

Henvisning

Forløbet er udviklet i samarbejde med de praktiserende læger i Skive Kommune og du skal henvises gennem egen læge.

Tilbuddet er gratis og der starter hold hver 5. uge.

Spørgsmål

Henvendelse til Sundhedscenter Skive

Tlf.: 9915 7300

Mail: sundhedscenter@skivekommune.dk 

Publiceret 13-05-2019