OM FGU

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en helt ny uddannelse for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. 27 institutioner med i alt 88 skoler (udbudssteder) fordelt over hele landet er oprettet i september 2018.

FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye uddannelse. Derudover drejer det sig om almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning, som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i målgruppen.

Den ny uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC. Den skal således bygge på styrkerne fra eksisterende forberedende tilbud. 

 

PROCES OG RAMMER

FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner blev stiftet i september 2019. Den første FGU-bestyrelse havde konstituerende bestyrelsesmøde d. 12. november. Den første bestyrelse skal forberede institutionens virke og etablere grundlaget for skolens drift efter 1. august 2019, hvor de første elever kan påbegynde deres FGU-forløb.

Se tidsplan for processen her.

 

Publiceret 21-11-2018