PRESSEMEDDELELSE

De er udpegede som mulige modtagere af et atomaffaldsdepot, men de vil ikke have det. De har protesteret, men synes ikke de bliver hørt. De fem kommuner; Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive er derfor nu gået i gang med at arrangere en høring om deponeringen af atomaffald.
- I sagen om atomaffald hedder det sig, at alle berørte parter skal involveres. Det er vi ikke blevet. Overhovedet. Vi er blevet informeret om en mulig tvangsplacering, men mangler i den grad debat og dialog om atomaffaldet. Heldigvis er vi fem kommuner, som står sammen, og nu tager vi sagen i egen hånd, siger Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune.

Situationen er, at der er udpeget seks mulige placeringer i de fem kommuner, to af placeringerne ligger i Skive Kommune. Efter planen skal Folketinget den 1. november reducere antallet til to-tre mulige placeringer. Men inden det kommer så vidt, vil de fem kommuner sikre, at MF’ere får mere viden om sagen.
- Der har ikke været nok åbenhed og debat omkring placeringen af atomaffaldet, og vi har som politikere i kommunerne oplevet, at vores kolleger på Christiansborg efterlyser mere viden, både i forhold til risikoen for nedsivning, hvis det giftige affald graves ned, men også i forhold til de konsekvenser, en placering af atomaffald har for et områdes udviklingsmuligheder, siger Flemming Eskildsen.

Høringen vil blive afholdt den 22. oktober i Børssalen på Slotsholmen i København. De fem kommuner inviterer sundhedsministeren, borgere og kommunalpolitikere fra de berørte kommuner, NGO’ere, eksperter, pressen og samtlige medlemmer af Folketinget.
- Det er simpelthen ikke rimeligt at forlange, at MF’erne skal træffe en beslutning, der er så altafgørende for de mennesker, der bor i området, hvis de ikke er 100 procent inde i materien. Det burde jo være ministeriet, der arrangerer en sådan høring, men hvis ’Muhammed ikke vil komme til bjerget’, så vil kommunerne komme til København, siger Flemming Eskildsen.

Publiceret 05-10-2012