PRESSEMEDDELELSE

- Jeg mener, der er håb for en politisk åbning i sagen, siger Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune, efter høringen om placering af atomaffald, som blev holdt på Børsen mandag af de fem kommuner; Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive. De fem kommuner er udpegede som mulige modtagere af affaldet og havde arrangeret høringen med det formål at få flere aspekter frem i lyset, inden antallet af placeringer i løbet af efteråret skal reduceres til to-tre placeringer.

Omkring 180 interesserede var mødt op til høringen, både NGO’ere, byrådspolitikere og borgere fra de fem kommuner og medlemmer af Folketinget. Efter høringen, mener Skives borgmester, at der er håb i sagen.
- Der var en politisk erkendelse af, at atomaffaldssagen ikke har kørt optimalt, og der var politikere, som deltog i høringen, som gav udtryk for, at der skal undersøges flere forhold, før de kan træffe en beslutning, for eksempel vil de gerne have inddraget kommunernes muligheder for at skabe vækst og udvikling, hvis man graver et atomaffaldsdepot ned i vores jord, fortæller Flemming Eskildsen.

Hidtil har udskillelseskriterierne været af geologisk karakter. GEUS fremlagde i 2011 22 egnede placeringer, men havde allerede ved præsentationen skåret 16 fra, så der nu er seks mulige placeringer tilbage, heraf to i Skive Kommune. De seks placeringer er valgt, fordi de ud fra en geologisk vurdering, er såkaldt velegnede.

Ved høringen om atomaffaldet kom det imidlertid frem, at det endnu ikke er politisk besluttet, at atomaffaldet skal graves ned. Det er muligt, at affaldet ender med at skulle opbevares i et overfladedepot.
- Det er glædeligt at høre, for det er netop den løsning, som vi mener, vil være den bedste, fordi man så kan holde øje med affaldet, siger Flemming Eskildsen.
Det er da også den løsning, som NGO’erne tilbage i 2007 pegede på som den sikreste. Greenpeace gav ved høringen udtryk for, at transporten af affaldet udgør den største risiko, og at det derfor undrer dem, at Risø er blevet skilt fra som mulighed placering.

Også Skives borgmester undrer sig over, hvorfor ministeriet set i det lys, udelukkende arbejder videre med de placeringer, som er såkaldt geologisk velegnede.
- Der arbejdes udelukkede på at kigge på forholdene under jorden, men vi står altså som kommuner med nogle opgaver, som handler om livet over jorden. I Skive Kommune arbejder vi målrettet på at skabe vækst og udvikling med RENT LIV som omdrejningspunkt, og der er ingen tvivl om, at atomaffald i den sammenhæng vil være direkte ødelæggende, siger han.

Sundhedsminister Astrid Krag deltog i høringen, og hun gav i sit indlæg udtryk for, at processen efter hendes mening skal fortsætte planmæssigt, og at formålet er: ’at vi skal rydde op efter os selv, og ikke efterlade atomaffaldet til kommende generationer’.
Flemming Eskildsen undrer sig dog over argumentet.
- Det er som om ministeren tror, at affaldet forsvinder, hvis vi graver det ned. Ude af øje, ude af verden? Sådan fungerer det jo ikke, og vi vil som kommuner holde fast i, at sagen skal undersøges noget bedre, både hvad angår et muligt overfladedepot, men også i forhold til en mulig aftale med lande, som har større ekspertise i at håndtere atomaffald, end vi har, siger han.

Publiceret 23-10-2012