PRESSEMEDDELELSE

- Vi vil på det kraftigste opfordre alle partier og medlemmer af Folketinget til at sætte sig ind i den situation, I kan være med til at sætte et lokalsamfund i. Sådan skriver de fem borgmestre fra Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive i et brev til Folketingets medlemmer, to dage før partiernes sundhedsordførere skal holde møde med forebyggelses- og sundhedsminister Astrid Krag om atomaffaldssagen.

Ministeren har indkaldt til mødet, efter hendes mandat i atomaffaldssagen er ændret. Oprindeligt stod et enigt Folketing bag processen, men dette er nu reduceret til, at et flertal i Folketinget står bag.

De politiske partier bestående af Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har udtrykt ønske om at undersøge andre muligheder for placering af atomaffaldet end at grave det ned i en af de fem kommuner. For eksempel om affaldet kan sendes til udlandet, eller om det kan opbevares i et depot over jorden, som det er blevet anbefalet af NGO’ere og udenlandske eksperter.

Ifølge borgmestrene er der dog for meget fokus på teknik og for lidt på de mennesker og det liv, der risikerer at blive ramt af en placering af atomaffald i deres område. I brevet til MF'erne skriver de:

- Vi er dog mest forundret over, at denne afsøgning af Folketingets mandat for håndtering af atomaffaldet, ikke med ét ord omtaler den uoprettelige påvirkning af et lokalsamfund, som vil blive resultatet. Vi vil på det kraftigste opfordre alle partier og medlemmer til at sætte jer ind i den situation, I kan være med til at sætte et lokalsamfund i. Vi har allerede i vore kommuner mærket reaktionen fra omverdenen over udsigten til at ende som slutdepot for det danske atomaffald. De reaktioner er ikke til at tage fejl af:

Det vil blive meget svært at udvikle et område med et sådant prædikat. Hvordan skal vi kunne tiltrække nye borgere, turister eller virksomheder, når de skal have et atomaffaldsdepot som nabo: Om det gælder turismen på Bornholm og i Kerteminde, bosætning og erhvervsliv i Struer og Lolland eller økologisk mejeri og RENT LIV i Skive!

Som reaktion på manglende åbenhed og inddragelse af de udpegede kommuner, inviterede de fem borgmestre i oktober til en høring, der viste flere nye aspekter i sagen. Blandt andet blev det konstateret, at det ikke er blevet politisk besluttet, at atomaffaldet skal graves ned. Alligevel har en placering af affaldet under jorden tilsyneladende været den eneste mulighed, som Forebyggelses og Sundhedsministeriet har undersøgt og arbejdet målrettet hen imod.
De fem borgmestre mener ikke, at grundlaget er i orden.

- Det er derfor magtpåliggende for os at slå fast, at det må være vigtigt for Folketinget, at der ikke her sker fejltagelser i form af for hastige beslutninger på et for spinkelt grundlag.
Vi mener, at der er rejst begrundet kritik af den simple fremgangsmåde, der hidtil er anvendt – nemlig en dyr nedgravning i én af vore kommuner, skriver borgmestrene i brevet. Og fortsætter med forundring over, at prøveboringerne nu påbegyndes i de udpegede kommuner, få dage før sundhedsordførerne skal diskutere sagen, herunder muligheden for et overfladedepot, med ministeren.

- Vi kan konstatere, at ministeren fortsætter som om intet er hændt: Undersøgelserne af de udpegede steder er stadig i fuld gang. Således er materielet til prøveboringer gjort klar.

Dette er ikke i orden. Vi mangler positiv medvirken fra den ansvarlige minister, og I kan gøre noget ved det. 

  • Vi mener, at en nedgravning sætter os ude af stand til at sikre os mod miljøskader i fremtiden.
     
  • Vi mener, at det bør undersøges, om der findes en mulighed for anbringelse af affaldet i et overjordisk, kontrollerbart depot.
     
  • Vi mener, at tiden skal bruges til efterfølgende at søge en form for opgradering til genbrug.
     
  • Vi har noteret, at der findes andre lande med viden om denne form for deponi, og at de måske har plads til affaldet fra Risø. Dette bør vi lære af og, om muligt, købe os plads til. 

De fem borgmestre har, siden de blev orienteret om, at deres kommuner er udpeget som mulige modtagere af atomaffaldsdepotet, kæmpet for åbenhed og dialog i sagen. Uden held. Med brevet til Folketingets medlemmer håber de at få hjælp fra deres landspolitiske kolleger.

- Vi anmoder om et ordentligt grundlag for beslutning, og vi forventer, at I sikrer en løbende inddragelse af os i processen, skriver de.

Publiceret 21-11-2012