PRESSEMEDDELELSE

Kampen mod et slutdepot med atomaffald i Danmark fortsætter. På onsdag mødes borgmestre og repræsentanter for borgergrupper fra de fem udpegede kommuner i København. Det er første gang både borgmestre og borgergrupper mødes. Også borgmesteren i Roskilde Kommune, hvor atomaffaldet i dag befinder sig, er inviteret.

Både borgmestre og borgergrupper fra de fem kommuner; Bornholm, Lolland, Struer, Kerteminde og Skive er alle enige om, at atomaffaldet ikke skal graves ned i slutdepoter i jorden, hvor det ikke er muligt at holde øje med affaldet. De har, siden de blev udpeget som mulige modtagere af affaldet, kæmpet for åbenhed og inddragelse i processen, og de har adskillige gange gjort sundhedsminister Astrid Krag opmærksom på, at andre lande med atomaffald i stedet for slutdepoter etablerer midlertidige mellemdepoter, der kan huse affaldet, indtil man har fundet sikre løsninger. Den fælles bekymring er, at et depot med nedgravet atomaffald risikerer at lække og dermed forurene grundvandet og naturen.

Borgergrupperne har ved tidligere lejligheder foreslået Astrid Krag at nedsætte en atomaffalds-kommission, dog har ministeren afvist forslaget. Tyskland har netop nedsat en sådan kommission bestående af politikere, fagfolk, eksperter og atommodstandere. 

Publiceret 06-08-2013