PRESSEMEDDELELSE

Uanset hvilke kommuner bliver udpeget som modtagere af atomaffald, står de fem kommuner; Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive sammen i kampen for at håndtere Danmarks atomaffald på den bedste og mest forsvarlige måde. Og det er ikke ved at grave det ned i et hul i jorden. Så klar lyder udmeldingen fra de fem kommuner, som aflagde musketer-ed, som har holdt møde om sagen.

Efter planen skal antallet af kommuner reduceres fra fem til to eller tre, men den manøvre vil ikke reducere modstanden.
- Vi mener, at beslutningen om at grave atomaffaldet ned er uansvarlig, hvilket både NGO’ere og de fremmeste eksperter fra udlandet er enige med os i. Den her sag handler ikke om, hvilken kommune affaldet ender i, men om at finde den bedste løsning for de kommende generationer. Derfor står vi borgmestre fortsat sammen, selv når nogle af os bliver sorteret fra, siger Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune.

Kommunerne har i dag sendt et brev til sundhedsminister Astrid Krag, hvori de beder om et møde med ministeren. Formålet er fortsat at komme i dialog om atomaffaldssagen, hvilket borgmestrene har forsøgt nogle gange blandt andet ved at invitere ministeren til en offentlig høring i oktober. På mødet vil borgmestrene gentage deres ønske om, at der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af borgmestre og borgergrupper fra de fem udpegede områder.

- Vi har brug for at kunne følge med i atomaffaldssagen. Det må da være åbenlyst for enhver, at man som udpeget kommune skal vide, hvad der foregår. Det gør vi ikke i dag, hvor vi får stort set alle vores informationer fra medierne. Derfor vil vi bede ministeren om at nedsætte en følgegruppe, hvor vi løbende orienteres om sagen, siger Flemming Eskildsen.

Han er, ligesom de øvrige fire borgmestre, usikker på hvad der skal ske i den videre proces.
- Vi har læst i aviserne, at den planlagte reducering i antallet af udpegede kommuner muligvis kommer i slutningen af januar. Vi har også læst, at de politiske ordførere har stillet krav om undersøgelser af placeringen af affaldet i udlandet, ligesom vi har forstået, at ordførerne har ønsket ændringer i processen. Men hvad der reelt sker, ved vi ikke noget om, siger Flemming Eskildsen.

For at få indsigt i den videre proces, og i hvad de politiske partier arbejder for i sagen, planlægger de fem kommuner desuden at invitere sundhedsordførerne fra samtlige partier til møder for at diskutere atomaffaldssagen.

Publiceret 22-01-2013