PRESSEMEDDELELSE

- En udvælgelse af et område, som skal huse atomaffald, er meget mere end teknik. Det handler jo i høj grad om de mennesker, som lever over jorden. Atomaffald vil være ødelæggende for den udvikling, som vi arbejder seriøst for i alle fem kommuner, derfor er beslutningen politisk, fastslår Flemming Eskildsen (V).
I går deltog Skive Kommunes chef for natur og miljø i et orienteringsmøde i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. På mødet fik han en teknisk gennemgang af de nu afsluttede omegnsstudier, som kort fortalt opridser en række tekniske argumenter for og imod en placering af atomaffald i hvert af de udpegede seks områder.
Studierne viser, at der er større seismisk aktivitet end forventet i Limfjordsområdet, hvilket taler imod en placering i Struer og i Skive Kommune, både Skive Vest og i Thise. Desuden er der i de to områder i Skive betydelige drikkevandsinteresser.
- Det er fint, at disse detaljer fremgår af studierne, men uanset hvad studierne fortæller om undergrunden de forskellige steder, står vi fem kommuner fortsat sammen og vil arbejde videre for, at atomaffaldet ikke bliver gravet ned i en af kommunerne, siger Flemming Eskildsen.
Omegnsstudierne skulle have dannet grundlaget for en reducering i de udpegede områder fra seks til to eller tre i kommunerne; Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive. Reduceringen af områderne er imidlertid udskudt til slutningen af 2013, og studierne, som blev fremlagt af ”Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald”, indeholder da heller ikke nogen konklusion på hvor affaldet ’bedst’ kan placeres.
Før der skal tages stilling til en eventuel udpegning af et område i en af kommunerne, skal der gennemføres en strategisk miljøvurdering både af de seks områder samt et fortsat mellemlager på Risø, hvor affaldet befinder sig i dag. Samtidigt skal det undersøges, om affaldet kan sendes til udlandet.
- Det glæder mig, at der nu tilsyneladende er et flertal på Christiansborg, som går ind for, at atomaffaldet skal sendes til udlandet. Ligesom der er ønske om at undersøge muligheden for et forsat mellemdepot på Risø. Det er vigtigt, at vi finder en sikker løsning på atomaffaldet, siger Flemming Eskildsen, som netop er blevet inviteret til møde med sundhedsministeren d. 7. februar sammen med borgmestrene fra de udpegede kommuner samt borgmesteren fra Roskilde Kommune.
- Jeg er glad for invitationen, og jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at vi nu bliver inddraget i den kommende proces. Det er ikke nok, at vi bliver hørt i de kommende miljøvurderinger, siger Flemming Eskildsen.

Publiceret 01-02-2013