PRESSEMEDDELELSE

Hidtil har der udadtil hersket enighed på Christiansborg. De 5.000 ton atomaffald fra Risø skulle graves ned på én af seks placeringer i Danmark, to af disse ligger i Skive Kommune. Men nu åbner politikere fra Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti diskussionen for, hvor et slutdepot skal placeres. De foreslår, at atomaffaldet skal opbevares over jorden, og at det skal blive på Risø.

Til det siger Skives borgmester Flemming Eskildsen (V):
- Det er positive udmeldinger, og det glæder os naturligvis at høre, at politikerne på Christiansborg nu bakker de fire udpegede kommuner op. Det er præcis den løsning, som vi arbejder for. Vi mener klart, at det sikreste er at opbevare affaldet over jorden, hvor man kan holde øje med det. Og når det skal ligge over jorden, kan det jo ligeså godt blive på Risø, siger han.
Styregruppen mod Atomaffald i Skive, som har repræsentanter fra de politiske partier i Skive Byråd samt Foreningen mod Radioaktivt Affald i Skive, Morads, har de seneste måneder kæmpet på flere fronter mod en mulig placering af affaldet i Skive. Blandt andet har de været i tæt kontakt med deres politiske fæller på Christiansborg for at orientere dem om konsekvenserne for Skive, hvis atomaffaldet graves ned under en egn, hvis brand er RENT LIV.

Et enigt Folketing vedtog i 2003, at det radioaktive affald skal nedgraves på et geologisk sikkert sted i Danmark. Først udpegede De Nationale Geologisk Undersøgelser for Danmark og Grønland, også kaldet GEUS, 22 geologisk egnede placeringer i Danmark, senere blev de reduceret til 6 steder. To af de 6 steder ligger i Skive Kommune. Efter planen skal Folketinget i løbet af efteråret atter reducere i antal placeringer, så der kun er to eller tre tilbage.

Skive kæmper for at denne beslutning ændres, og vil have sagen taget op igen. Med den nye stemning i Folketinget er der noget, der tyder på, at dette bliver en mulighed.

- Det er godt nyt. Og nødvendigt nyt. Vi mener klart, at sagen skal genåbnes, fordi der har vist sig nogle dimensioner i det her, som ikke har været gennemtænkt, da man tog beslutningen. For eksempel er der udelukkende foretaget geologiske undersøgelser, mens der slet ikke er taget hensyn til det liv, der leves over jorden, siger Flemming Eskildsen.

Publiceret 17-09-2012