PRESSEMEDDELELSE

Den 21. november skal de politiske ordførere mødes med Astrid Krag for at diskutere placeringen af atomaffald. De Radikale, Socialdemokratiet og SF har tilkendegivet at de fortsat bakker op om processen, mens Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Venstre og de Konservative ønsker nye aspekter belyst i sagen, for eksempel om der kan laves en aftale med udlandet, eller om det er muligt at sikre affaldet i et overfladedepot.
Der står altså ikke længere et enigt Folketing bag processen om placering af atomaffald under jorden i en af de fem udpegede kommuner; Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer eller Skive. Alligevel arbejder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fortsat målrettet på at få placeret atomaffaldet under jorden i en af de fem kommuner. På trods af den politiske uenighed, og uden hensyn til der skal holdes møde om sagen den 21. november, fortsætter ministeriet de såkaldte omegnsstudier og gennemfører prøveboringer til en pris af 1,7 millioner. Første boring finder sted i Thise i dag (fredag d. 16/11) eller på mandag.
- Det er da utroligt, at ministeren er så stålsat på at køre den her proces – tilsyneladende helt uden at se, høre og forstå, hvad der foregår i sagen. Hun har ikke længere et enigt Folketing bag sig, og selv om hun i pressen fremfører, at hun har et flertal bag sig, så er det jo langt fra det samme, og kendsgerningen er, at hele præmissen er ændret fuldstændigt, siger Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune.
- Det undrer mig, at ministeren nu bruger op mod et par millioner kroner på at bore huller i jorden, når det ikke er politisk besluttet, at affaldet skal graves ned. Det er en af de pointer, vi fik med fra kommunernes høring om atomaffaldet; Folketinget vedtog i 2003, at der skal etableres et slutdepot, men det blev ikke besluttet, at det skal ligge under jorden, konstaterer Flemming Eskildsen.

Hidtil har udskillelseskriterierne været af geologisk karakter. GEUS fremlagde i 2011 22 egnede placeringer, men havde allerede ved præsentationen skåret 16 fra, så der nu er seks mulige placeringer tilbage, heraf to i Skive Kommune. De seks placeringer er valgt, fordi de ud fra en geologisk vurdering er såkaldt velegnede.
- Det er ikke politisk besluttet, at affaldet skal graves ned, og affaldet kan ende med at skulle opbevares i et overfladedepot, hvilket netop er den løsning, som vi, fra de fem udpegede kommuner, mener, vil være den sikreste. Det er også den løsning, man anvender i lande som Holland, og det er den løsning, som NGO’ere anbefaler, siger Flemming Eskildsen.
12 prøveboringer
GEUS har i forbindelse med de såkaldte omegnsstudier planlagt at udføre op til 12 prøveboringer i dybder ned til 40 meter i de fem kommuner; Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive. Formålet er at validere eksisterende geologisk data for at reducere de seks udpegede placeringer til to eller tre. Boringerne koster 1,7 millioner kroner.

Publiceret 16-11-2012