PRESSEMEDDELELSE

Sundheds- for Forebyggelsesminister Astrid Krag har ved forskellige lejligheder givet udtryk for, at atomaffaldet fra Risø skal graves ned af hensyn til de kommende generationer. Børnene i Hvidbjerg kan i disse dage se, hvordan ministeriet foretager prøveboringer på deres skole for at undersøge om undergrunden er ’det bedst egnede sted’ til et sikkert slutdepot for atomaffald fra Risø.

Sundheds- og Forebyggelsesministeriet fortsætter nemlig rækken af prøveboringer til en pris af knap 2 mio. kroner, selv om ministeren og de sundhedspolitiske ordførere på et møde i sidste uge blev enige om at undersøge muligheden for at sende atomaffaldet til udlandet.
Og til trods for at udenlandske eksperter har dumpet de danske planer om et slutdepot.
- Det er utænkeligt. Når ikke ét eneste land i verden har lavet et slutdepot til den type affald, så er det utænkeligt, at Danmark kan gøre det,« siger Johan Swahn, der har forsket i opbevaring af atomaffald og er direktør i MKG - en organisation, der overvåger de svenske myndigheders affaldshåndtering.

Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune hilser udmeldingen om en udenlandsk løsning velkommen, men finder ministeriets planer om sideløbende at fortsætte processen som hidtil herhjemme problematisk. Han siger:
- Det giver ingen mening at fortsætte det dyre borearbejde, hvis man mener det alvorligt, at der skal arbejdes på en udenlandsk løsning. Især ikke, når den proces der kører, kører i den forkerte retning. Vi fastholder, at ministeriets planer om at grave atomaffald ned under jorden ikke er forsvarlig.

- Eksperterne har faststået, at et depot på et eller andet tidspunkt vil lække, og det radioaktive affald vil sive. Det er ikke at rydde op efter sig selv. Det er uansvarligt overfor kommende generationer. Derfor bør denne proces, som udelukkende sigter på at grave atomaffaldet ned i en kommune langt væk fra Risø, stoppes, og i stedet bør man arbejde seriøst på den internationale dimension, siger Flemming Eskildsen.

Han opfordrer til, at den internationale dimension tænkes yderligere ind i det videre arbejde med placeringen af atomaffaldet.
- Ud over at undersøge om udlandet vil modtage affaldet fra Risø, bør sundhedsministeriet indlede et tæt samarbejde med eksperter på området fra lande som Holland og Sverige, hvor man ikke anser det for sikkert at nedgrave atomaffald som det planlægges herhjemme, siger Flemming Eskildsen.

Publiceret 28-11-2012