Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Kragh har accepteret et ønske fra de fem borgmestre om at nedsætte en følgegruppe, hvor de kan følge den kommende proces i atomaffaldssagen. Det er det konkrete resultatet af et møde mellem ministeren og borgmestrene, som fandt sted i dag.

Skives borgmester, Flemming Eskildsen glæder sig over beslutningen.
- Vi vil følge arbejdet tæt, og vi har en klar forventning om at blive inddraget i processen. Der har indtil nu været alt for meget fokus på teknik og geologi, men nu skal det til at handle om det liv, der leves over jorden, og den betydning et atomaffaldsdepot har herpå. Det ved vi som borgmestre for områder, der arbejder på at skabe udvikling, en masse om, og den viden vil vi gerne bidrage med i processen, siger Flemming Eskildsen, borgmester i Skive Kommune.

Kort beskrevet går den kommende proces ud på at undersøge muligheden for at eksportere atomaffaldet til udlandet. Samtidigt skal der gennemføres strategiske miljøvurderinger af de seks udpegede områder i de fem kommuner, samt en strategisk miljøvurdering af et forsat mellemlager på Risø. På baggrund af de strategiske miljøvurderinger og de allerede gennemførte omegnsstudier skal der efter ministeriets plan ske en reducering i antallet af udpegede områder i slutningen af 2013.

De 5 borgmestre har indgået en musketerpagt og står fortsat sammen i indsatsen for at finde en sikker løsning på atomaffaldet.
- Vi foretrækker, at der laves en aftale med udlandet. Men hvis det ikke lykkes, mener vi, at den eneste sikre løsning vil være at opbevare atomaffaldet i et mellemdepot over jorden, hvor man kan holde øje med det. Nøjagtig som man har valgt at gøre det i udlandet. Det er ganske enkelt alt for usikkert at grave atomaffald ned, og det kan vi ikke være bekendt overfor de kommende generationer, siger Flemming Eskildsen.

 - 7. februar 2013

Læs Skive Kommunes pressemeddelelser her

Følg linket for fuld oversigt over pressemeddelelser vedrørende Skive mod atomaffald

Pressemeddelelser

 

MORADS

”Foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive”. Forkortet ”Foreningen MORADS”

Tryk her for at læse mere om MORADS

Publiceret 24-09-2014