Spildevandsplan

Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder. Spildevandsplanen er bindende for Skive Vand A/S’ administration af spildevandsområdet.

I spildevandsplanen er rammerne for kommunens administrative opgaver på spildevandsområdet samlet. Det drejer sig primært om tilladelser til nedsivning af spildevand, nedsivning af regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser fra regnbetingede udløb.

Det er kommunen, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende fælleskloakerede kloakoplande, der skal separatkloakeres.

Det forventes, at der skal foretages én årlig opdatering af hele spildevandsplanen, da der sandsynligvis vil komme nye oplysninger, som vil ændre i de planlagte opgaver, eller inddrage nye opgaver for Skive Vand A/S.

På spildevandsplanens kort fremgår, om der er planlagt ændring af spildevandsforholdene på de enkelte ejendomme. Tidsplan for eventuelle ændringer kan også findes på spildevandsplanens kort.

Ligger din ejendom i et offentligt kloakeret område, kan du finde information her:

Spildevandsplan 2020-2031

Tekst-del til Spildevandsplan 2020-2031, klik HER

  • Bilag 1 - Skemaforklaring, klik HER
  • Bilag 2 - Kloakoplande - Status, klik HER
  • Bilag 3 - Kloakoplande - Plan, klik HER
  • Bilag 4 - Udløb - Status, klik HER
  • Bilag 5 - Udløb - Plan, klik HER
  • Bilag 6 - Renseanlæg, klik HER
  • Bilag 7 - Screeningsskema og Miljørapport, klik HER
  • Bilag 8 - Tekstændringer siden sidste spildevandsplan, klik HER
  • Bilag 9 - Ændringer i Spildevandsplan 2020-2031, klik HER
  • Bilag 10 - Administrative ændringer siden sidste spildevandsplan, klik HER

Kort-del til Spildevandsplan 2020-2031: klik HER

Publiceret 08-01-2020