Bykernen

I 1993 vedtog byrådet lokalplan nr. 94 for Skilte og facader i Skive bykerne.
Formålet med lokalplanen er at bevare købstadsmiljøet og sikre, at Skive bykerne bliver smukkere for hver forandring, der foretages.

Facaden er husets ansigt og en ændring af denne, stor eller lille, skal ikke bare hænge sammen med husets arkitektur, men også harmonere med nabohusene og gadebilledet i sin helhed.

Vejledning og gode råd

I forbindelse med lokalplanen er der udformet en vejledning med gode idéer. Lokalplan og vejledning kan fås ved at hente linket i boksen Nyttige links eller ved henvendelse på Teknisk forvaltning, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Samtidig kan vi i en vis udstrækning hjælpe med vejledning og gode råd ved et byggeprojekt.

Byggetilladelse

Der skal altid søges om tilladelse til alle udvendige ændringer på bygninger i Skive bykerne.
Ændringer er blandt andet:

Nedrivning og ombygning, udskiftning af materialer, facadearbejde, farver, døre, vinduer, porte, trapper, rækværker, detaljer, tage, kviste, skorstene, tårne, antenner, paraboler, tyverisikring, baldakiner, markiser, alle typer skilte.

  

Publiceret 04-04-2014