Byrådet har den 25. juni 2019 endeligt vedtaget Planstrategi 2019-2031, der er byrådets strategi for Skive Kommunes fysiske udvikling i de kommende år. Planstrategien udpeger konkrete indsatser samt de udviklingsspor som byrådet følger i de kommende år. Skive Byråd har som del af planstrategien også besluttet, at der skal foretages en fuld revision af den kommende kommuneplan.

Planstrategien sætter fokus på fire temaer:
• Bæredygtighed
• Bosætning
• Erhverv & Turisme
• Natur & Landskaber

 

Publiceret 27-06-2019