Når det regner rigtigt voldsomt med op til 150 mm nedbør på nogle få timer, vil der ske pludselige oversvømmelser på ved særligt udsatte steder. Det kan være lavninger i terrænet, tæt ved vandløb eller områder hvor regnen naturligt strømmer hen, hvis kloakkerne og regnvandsbrøndene ikke kan tage mere vand.

 

Ekstremregn, skybrud eller monsterregn skaber situationer, som vi meget vanskeligt kan håndtere uanset hvor meget vi gør for at sikre at regnvandet kan afledes væk hurtigt.

 

Skive Kommunes spildevandsafdeling og Skive Vand A/S samarbejder om at udbygge kloaknettet for at håndtere de fremtidige vejrsituationer.

Se mere om arbejdet her

 

I kommunens klimatilpasningsplan er der fastlagt et serviceniveau på 10 cm vand på terræn. Dvs. at du selv skal beskytte din ejendom, så den kan modstå op til 10 cm regnvand på jordoverfladen.

For hovedparten af kommunens borgere giver 10 cm vand ikke skader på ejendomme pga. vejes kantsten og ejendommenes sokler. Ejendomme som kan blive påvirket af op til 10 cm vand på terræn er ejendomme, som har: 

  • lyskasser i terrænniveau,

  • udvendige kældernedgange,

  • nedkørsler til carport eller garage,

  • gadeniveau ligger over sokkelniveau,

  • udluftningsriste i terrænniveau og

  • utætte sokler

Se hvad du selv kan gøre for at forebygge skader på din ejendom på siden:
Gode råd: Hvad kan jeg selv gøre?

Publiceret 14-11-2018