Hjælp til Skive Kommunes kort:

På Skive Kommunes web-kort, kan du finde Skive Kommunes forskellige kort og luftfotos. Skive Kommunes web-kort gør det muligt at få oplysninger om kort-relaterede informationer såsom grundkort, matrikelkort, digitale luftfotos, plandata, miljødata, renovation, skoledistrikter, etc. Der kan søges via adresse eller matrikelnummer og ejerlav samt ejendomsnummer. Det er desuden muligt at printe ud, måle længder, tegne og beregne arealer i kortet.
Link til Skive Kommunes web-kort (oplysninger på kort).

Forbehold og vilkår for kortene.
Oplysningerne på kortsiderne skal betragtes som vejledende, og skal altid tages med et vist forbehold. Det vil sige at kort og data fra kommunen ikke kan bruges som dokumentation. Matrikelkortets nøjagtighed afhænger af det baggrundsmateriale, der er anvendt ved fremstilling af kortet. Nøjagtigheden kan derfor variere betydeligt! Matrikelskellene følger ikke altid de synlige grænser i marken. Ved at sammenstille med tekniske og topografiske kortværker vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet, eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Oplysningerne på de enkelte korttemaer beskriver en her- og nu situation.

Temaerne bliver ajourført løbende, når der sker ændringer, eller når vi registrerer mangler og fejl.

Ikke alle temaer er tegnet med samme nøjagtighed.

En række temaer bliver kun vist, hvis du zoomer tilstrækkeligt langt ind i kortet. Hvis du er udenfor zoomniveau vil temaets tekst være lysegrå.

Kortene og kortudskrifter må anvendes til privat formål. Ved erhvervsmæssig anvendelse skal du kontakte Teknisk Forvaltning, tek@skivekommune.dk

Vejledning
Hvis du har åbnet Skive Kommunes web-kort, kan du finder en online-vejledning til kortet ved at klikke på ikonet med bog/spørgsmålstegnet på øverste menulinje, til højre.

 

 

 

 

 

 

  

 

Publiceret 24-05-2018