Du kan i venstre nederste hjørne, i Baggrundskort, skifte imellem årene. 

Ophavsretten på Skive Kommunes luftfotos år 2016, 2012, 2010, 2006, 2004, 2002, 1999 og 1995 tilhører COWI. Luftfotos 2008 tilhører køber af Scankorts rettigheder, Luftfotos 2009 tilhører AVT/Terratec. Skive Kommune har rettighederne til øvrige luftfotos. Kort og billeddata må alene anvendes til private/personlige formål. Erhvervsmæssig anvendelse kræver forudgående aftale herom med rettighedshaverne.    

 

  

Alle kan frit tilgå databasen på skraafoto.kortforsyningen.dk (NB! Linket virker kun på en computer - og altså ikke på mobilen).

Skråfotos vil typisk blive brugt af myndigheder i forbindelse med ejendomsvurderinger, byggesager og lokalplaner. Men også private virksomheder kan drage nytte af det skrå perspektiv.

  

  
Skive Kommune har, sammen med øvrige kommuner i regionen, Region Midt og miljøcentrene, fået etableret en hjemmeside med gamle flyfotos, "FlyfotoArkivet Midtjylland". Billederne stammer fra den landsdækkende fotografering i 1954 og Viborg Amts flyvefotograferinger fra 1965 til 1993. Desuden kan Skive Kommunes fotografering fra 1965 til 2006 ses her.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 03-01-2014