Når du vil søge en stilling som social- og sundhedshjælper

Før du søger stillingen, skal du have alt dokumentation klar - gerne som pdf filer. Det er nødvendigt at uploade al relevant dokumentation, som efterspørges i ansøgningsskemaet. Disse uploades, når du søger stillingen digitalt på www.skive.dk/job

Afhængig af din baggrund, kan dokumentation fx være:

 • bevis for skolegang/uddannelse/kurser
 • bevis for bestået prøve for grundforløb 2
 • opholds- og arbejdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger
 • udtalelser/referencer på relevant erhvervserfaring
 • dokumentation for relevant erhvervserfaring, hvis du søger om voksenelevløn
 • motiveret ansøgning
 • cv

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedshjælperelev på følgende måde

 • som elev på et ordinært forløb, hvor adgangskravet er bestået sosu-grundforløb 2

Voksenelev

Er du fyldt 25 år inden uddannelses start og kan dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du søge om voksenelevløn. Dokumentation for erhvervserfaring skal uploades sammen med din ansøgning. Regler og vejledning om voksenelevløn finder du her.

Generelle forhold:

 • Er du i gang med grundforløb 2, vil ansættelse som elev være betinget af bestået prøve. 
 • Ansættelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune, vil være betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest. 
 • Alle oplysninger i ansøgningen er afgivet på tro og love. 
 • Med din ansøgning giver du samtidig tilladelse til, at der udveksles oplysninger vedr. din ansøgning med Social- og sundhedsskolen i Skive. 
 • Bliver du ikke tilbudt ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved dette optag, skal du søge igen. 

Publiceret 13-06-2018