I forbindelse med din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent gælder nedenstående regler omkring afvikling af ferie.

Du er omfattet af ferieaftalen.

Ferieaftalens § 42 giver dig ret til 6 ugers ferie med løn, når dit ansættelsesforhold er påbegyndt i perioden 1. maj til 30. juni.

Er dit ansættelsesforhold påbegyndt i perioden 1. juli til 30. april, har du alene ret til en uges ferie med løn, hvis praktikpladsen holder lukket mellem d. 1. oktober og d. 30. april pga. ferie.

Praktikpladsen holder dog aldrig lukket i Skive Kommune, men du har ret til at holde ferie med løntræk, hvis du ikke har et feriekort. Ønsker du ikke at afholde ferie med løntræk, skal du møde i praktikken. Du skal hurtigst muligt underrette uddannelseskonsulenten om dette, idet der så skal laves aftaler med praktikstedet.

Uanset hvornår du er ansat i ferieåret, har du ret til 6 ugers ferie med løn i det første og andet hele ferieår efter ansættelsen. (Ferieåret går fra 1.5.xx – 30.4.xx).

Hvis du forud for ansættelsen har optjent feriegodtgørelse, skal Skive Kommune ikke betale løn under ferie (efter ferieaftalens § 42) for de dage, som du har optjent feriegodtgørelse til.

Dette gælder dog ikke, hvis den optjente feriegodtgørelse pr. dag er mindre end den løn, som du har ret til i dit elevforhold. I dette tilfælde betaler Skive Kommune forskellen mellem den optjente feriegodtgørelse og den løn, som du er berettiget til (efter ferieaftalens § 42).

Derfor vil du hvert år i april måned blive bedt om at indsende dokumentation for evt. optjent feriegodtgørelse til afholdelse af ferie i din uddannelse.

Publiceret 13-06-2018