Personalepolitik

Personalepolitikken for Skive Kommunes medarbejdere er værdibaseret og giver nogle rammer og principper for hvad medarbejdere kan forvente af kommunen som arbejdsplads, men også hvad kommunen forventer af medarbejderne.

Skive Kommunes personalepolitik 

Værdigrundlag og ledelsesgrundlag

Alle medarbejderes daglige arbejde skal basere sig på det fælles værdigrundlag som er: Udvikling, Trivsel og Ordentlighed.

Skive Kommunes Mission, vision og værdier 

Skive Kommune har en høj grad af decentralisering. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på god ledelse. Det har vi i en erkendelse af, at god ledelse er helt afgørende for, at vi kan fungere som organisation og levere ydelser og service til egnens borgere og virksomheder på et højt niveau.

I ledelsesgrundlaget har vi defineret syv ledelsesroller inkl. en medarbejderrolle fordi den enkelte
medarbejder, såvel som leder og chef spiller en vigtig rolle i at skabe god ledelse på arbejdspladsen.

Ledelsesgrundlaget 

Publiceret 25-10-2019