Stabe

Der er fire stabe under kommunaldirektøren:

I HR er vi i alt 20 medarbejdere, som arbejder med løn, personalejura, personalepolitik, HR-udvikling og intern kommunikation. Afdelingens kerneopgave er; Sammen med organisationen skaber vi rammerne for udvikling, effektiv drift og et godt arbejdsliv.

Afdelingen består af en afdelingschef, to teamledere og pt. 17 engagerede medarbejdere med vidt forskellige baggrunde. Vores hverdag er omskiftelig og ikke to dage er ens. Vi vægter et godt kollegialt samarbejde højt og ser humor som en naturlig del af dagen. 

I afdelingen kommer man i berøring med en meget bred flade af opgaver:

  • lønarbejde
  • fortolkning af overenskomster og anden relevant jura
  • sparring med decentrale ledere om personaleforhold
  • planlægning og organisering af personalepolitiske aktiviteter
  • og meget, meget mere

Byrådssekretariatet varetager opgaver under borgmester og kommunaldirektør samt opgaver på tværs af hele organisationen

Økonomisk Sekretariat sørger for, at kommunens økonomi hænger sammen, nu og i fremtiden. Sekretariatet består af regnskab og budget.

Indkøb sikrer, at alle vores institutioner, plejehjem, skoler, børnehaver mv. har de bedste aftaler at købe varer hjem for.

 

 

 

Publiceret 30-05-2016