Som elev vil du komme rundt i de forskellige afdelinger. Du har selv mulighed for at ønske, hvis der skulle være interesseområder. 

Dagtilbud:
Under dagtilbud hører Pladsanvisningen (2 personer), Dagplejen (9 personer og 1 sektionsleder) samt 3 konsulenter. Dagtilbudsområdet omfatter førskoleområdet, dvs. dagplejerne, vuggestuerne og børnehaverne. Visionen for dagtilbudsområdet er at sikre, at alle børn oplever; at trives, at udvikle sig til den bedste udgave af sig selv og at indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber. 

Familieafdelingen:
Er inddelt i 6 afdelinger.

  • Sundhedsplejerskerne arbejder med både spæd- og skolebørn.

  • PPR betjener skoler og dagtilbud.

  • Familiesektionen arbejder med de sårbare børnefamilier.

  • Familiecenter Sabroegaarden omfatter børne/ungerådgivere, familiebehandlere, familieplejekonsulenter, handicapkonsulent og integrationsmedarbejdere.

  • Multi arbejder med unge og familier.

  • Til Familieafdelingen er der tilknyttet et sekretariat. 

Kultur, Fritid og Økonomi:
Har 11 ansatte og en afdelingschef. Der er mange forskelligartede opgaver. Kulturmedarbejderne er blandt andet med til at arrangere forskellige kulturelle arrangementer, herunder børnekulturnatten, handicapfestival og lign. Senest er der også lavet en lille kortfilm www.kulturmedvilje.dk

Fritidsmedarbejderne har med kommunens foreninger at gøre, dvs. alle vores idrætsklubber, spejdere og aftenskoler. Økonomimedarbejderne arbejder med økonomi for hele forvaltningen og eksterne aktører. 

Sekretariatet:
Sekretariatet i Kultur- og Familieforvaltningen er en stab med 5 medarbejdere og en sekretariatschef, der bl.a. betjener Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

I afdelingen bliver der også lavet analyser og beregninger.

Sekretariatet har desuden nogle tværgående funktioner for de øvrige afdelinger i forvaltningen. 

Skoleafdelingen:
Har 6 ansatte og en skolechef. Skoleafdelingen varetager pædagogisk udvikling på områderne: folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddags- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2016 består skoleområdet af 17 folkeskoler, et 10. klassecenter, modtagerklasse for tosprogede elever, en ungdomsskole samt en skole for 0.-10. årgang for elever med autisme spektrum forstyrrelser.

Publiceret 30-05-2016