Leder: En sund krop i en sund organisation

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Der er netop udkommet en sygefraværsstatistik for alle kommunerne for 2007 fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Den statistik har jeg set på med særlig stor interesse og det er der flere grunde til.

Umiddelbart kan vi jo nok blive enige om at det er træls at være syg. Men derudover er sygefravær er en vigtig indikator for os, fordi vi ved at der er en klar og veldokumenteret sammenhæng mellem trivsel, ledelseskvalitet og sygefravær.

Sygefraværet er med andre ord en indikator på, om vi har det godt med at gå på arbejde, om vi trives. Og trivsel er en forudsætning for at vi kan være effektive, og yde kommunens borgere en god service.

Derfor er det dejligt at læse i statistikken for 2007 at vi har et flot lavt sygefravær i Skive Kommune. Skive Kommune ligger 7. lavest på landsplan. Vores sygefravær var 4,9 procent mod et landsgennemsnit på 6,1 procent. Flere kommuner har et sygefravær på op omkring 7,5 procent. Sygefraværet er faldet fra 5,1 procent i 2006 til 4,9 procent i 2007, hvilket må siges at være  overraskende flot i betragtning af den store omstillingsproces vi har været igennem, med det ekstra pres det har lagt på medarbejderne.

Foreløbige tal for 2008 viser at tendensen fortsætter med fortsat faldende sygefravær. Men lad mig slå fast, at jeg hverken ønsker eller forventer et sygefravær på nul! For hvis man bliver syg er man naturligvis fraværende for at blive frisk igen.

Dét statistikken siger mig er at vi har gode og sunde arbejdspladser. Jeg ved at man mange steder arbejder bevidst med at minimere sygefraværet på forskellig vis. Det er vigtigt, for hvis der er ting på arbejdspladsen som kan ændres, så vi undgår at medarbejdere får ondt eller bliver skadet eller nedslidt er det naturligvis det bedste for alle parter. Og mange initiativer lykkes rigtig godt, hvilket jeg synes er godt gået.

I forbindelse med evaluering af personalepolitikken har vi bedt om tilbagemeldinger om netop hvordan man lokalt arbejder med sygefraværet. Jeg håber det kan danne grundlag for en mere systematisk erfaringsudveksling, så vi kan få den gode praksis slået fast overalt i organisationen.

 

Publiceret 28-11-2008