Leder: Tillykke med jubilæet!

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Vi har en arbejdsplads med mange trofaste medarbejdere. Der er i Skive Kommune utroligt mange dygtige medarbejdere, som år efter år leverer en fantastisk indsats, som trives i deres job, og som over årene er blevet en fast del af vores kommunale organisation. Det giver sig bl.a. udslag i mange 25- og 40-års jubilæer som vi, med god grund, fejrer i vores organisation. Jeg sætter stor pris på den styrke, den detaljerede viden, den stærke lokale forståelse og det dybe engagement, det giver til vores kommune.

Gøre en forskel

Jeg tror, en stor del af forklaringen ligger i, at man som medarbejder i Skive Kommune bliver en del af noget større. Det er ikke ’bare et job’ at arbejde i Skive Kommune. Vi arbejder alle for at gøre en forskel for nogle mennesker, som har behov for det. For borgernes velfærd. For et velfungerende lokalsamfund, som er rammen om livet på vores egn. Det giver mening, og det er berigende for os alle at være en del af. Det er også på mange måder krævende, og det kan til tider opleves som svært. Men det er noget, der følger med, når man vil noget, har noget på hjertet, er engageret og arbejder for at gøre tingene så godt som muligt.

En åben organisation

Forholdene ændrer sig fra år til år. Det er ikke altid man lægger mærke til det. Vi udvikler os også og gør det, der er nødvendigt i den nye situation for at nå nye mål. Det er en del af arbejdet løbende at tilpasse sig. Kolleger går på pension eller får nyt arbejde. Det er også værdifuldt, at Skive Kommune kan være et godt udgangspunkt for at søge nye udfordringer og sandsynligvis tage noget af det gode fra Skive Kommune med sig til andre arbejdspladser.

På samme måde er nye medarbejdere meget velkomne hos os. Vi har også brug for den viden, de kompetencer og de nye impulser, som nye kolleger kan give os. Vi skal derfor i høj grad også være en åben organisation, som er god til at tage imod og integrere nye kolleger af alle slags.

10 års jubilæum

Ud over at der hele tiden er en glidende udvikling, sker den også en gang imellem i voldsomme spring. Det er nu 10 år siden, vi dannede den nuværende Skive Kommune ud af de fire kommuner i Salling, samt en del af Viborg Amt. Det var et helt fantastisk og enestående projekt. En kæmpe opgave som det kan være svært helt at fatte omfanget af. Men vi klarede det, og vi gjorde det super godt. Resultatet kan ingen være i tvivl om. Skive Kommune er samlet set en særdeles velfungerende kommune. Det var den fra dag et. Det er den i høj grad også i dag. Det er jeg meget stolt over at være en del af.

Stort tillykke med jubilæet til alle os, som var med til at skabe den nye kommune. Og stort tillykke og velkommen til alle jer, som er kommet til siden, og som er med til at skabe en ny og bedre Skive Kommune hver eneste dag!

 

Publiceret 31-01-2017