Leder: Sammen ad nye veje – næste etape

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Siden slutningen af 2013 har vi i Skive Kommune haft en fælles strategi for kommunens overordnede udvikling. Strategien handler om alt det, der optager os: Vores arbejde og den service vi yder vores borgere og virksomheder, vores bestræbelser på at udvikle Skive Kommune som egn, vores trivsel og hverdag sammen med kollegerne, vores ledelse, organisation og økonomi. Det er nu tid til at gøre status for denne strategi og sætte en ny tydelig retning for vores kommunes udvikling de kommende år.

Jeg har derfor sat en proces i gang, hvor vi først skal vurdere, hvor langt vi er nået i opfyldelsen af de mål, vi satte os i Sammen ad nye veje, og hvordan det går med alle de konkrete indsatsområder, som strategien rummer. Jeg har i første omgang bedt chefgrupperne drøfte dette spørgsmål og komme med en tilbagemelding, som vi i direktionen vil samle op på i slutningen af november.

Nye pejlemærker

Vi vil derefter begynde at se på hvilke nye pejlemærker vi skal sætte for de kommende år. Det er noget, vi kommer til at drøfte mere indgående både i direktionen, med fagcheferne, med Hoved-MED og som i sidste ende vil blive til en politisk drøftelse i byrådet en gang i det nye år.

En strategi som Sammen ad nye veje er i sagens natur ret overordnet. Strategien skal være med til at give os alle en forståelse for, og en oplevelse af, at vi er en del af det store fællesskab i Skive Kommune, for at vi kan trække i den samme retning og nå vores mål. Vi skal alle sammen – på vidt forskellig vis – bidrage til at løse de fælles opgaver, til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Vi skal alle sammen kende til de fælles mål og den fælles retning for at kunne bidrage til de fælles løsninger.

Værdier og handling

Vores værdier er i denne sammenhæng et vigtigt kit i organisationen. Dette kit skal vi nu til at forny med projektet Grib værdierne, som jeg har skrevet om tidligere, og som der også er en artikel om på side 3 i dette nummer af GNIST. Men vi har også behov for en strategi, som omsætter de overordnede mål, værdier og udfordringer til handling. Jeg forventer, at vi kan komme et vigtigt skridt i retning af en endnu mere konkret strategi. En strategi som i endnu højere grad viser en klar prioritering på tværs af kommunens mange fagområder. Og samtidig en strategi som alle kan se sig selv i, og få en klar oplevelse af at være den del af fællesskabet, og bidrage til den vigtige samfundsopgave vi har som kommune. Det er i den forbindelse en vigtig opgave, på den enkelte arbejdsplads, at omsætte de fælles mål og indsatsområder i daglig praksis og i konkret handling.

Publiceret 25-11-2015