Leder: Hvad er det de gør i Skive Kommune?

af Kommunaldirektør Per Mathiasen

I Skive Kommune har vi over årene stabilt ligget i top blandt de kommuner, som har det allerlaveste sygefravær. Vi har tillige evnet at nedbringe sygefraværet yderligere fra år til år. Det er noget også andre kommuner har fået øje på, og de har derfor stillet sig selv det helt naturlige spørgsmål: Hvad er det de gør i Skive Kommune? Der er selvfølgelig en interesse for, om der i svaret gemmer sig nogle ting, som de selv kan gøre brug af med henblik på at nedbringe sygefraværet.

I oktober udgav KL og Forhandlingsfællesskabet en publikation og afholdt en konference om sygefravær, baseret på erfaringerne fra fire kommuner. Skive Kommune var, af de nævnte grunde, én af de fire kommuner. Jørgen Christensen, næstformand i Hoved-MED, og jeg, holdt oplæg på konferencen og forsøgte at give nogle bud på, hvad det er, vi har særligt fokus på.

Det er naturligvis ikke enkelt. Der er rigtig mange ting, vi gør for at opnå de gode resultater. Men hvad er det centrale, når man skal forsøge at formidle det kort og præcist? For mig var den vigtigste pointe at give videre til andre kommuner, at man ikke skal fokusere på sygefraværet. Man skal fokusere på at skabe en god arbejdskultur på arbejdspladserne, på at skabe trivsel og motivation. Når man har det, samtidig med at man har en ledelse, som tager hånd om de konkrete problemer på arbejdspladsen, følger det lave sygefravær med.

Det er til gengæld meget vigtigt, at vi taler om trivslen på arbejdspladsen. Det bør være en del af den almindelige dialog på arbejdspladsen og også en del af en mere systematisk indsats i arbejdsmiljøorganisationen og i de lokale MED-udvalg. Og det skal være legalt at tale om det, som noget vi interesserer os for, både af hensyn til organisationen og af hensyn til den enkelte. Trivslen er både af hensyn til den enkeltes livskvalitet og arbejdsglæde og af hensyn til, at vi har en vigtig opgave at løse for vores borgere.

Jeg er naturligvis meget glad for de gode resultater i Skive Kommune og meget indstillet på, at de gode resultater kan bruges i andre kommuner. Men det er også vigtigt, at vi bruger vores viden til at styrke os selv indadtil. Selvom vi samlet set ligger rigtig flot, er det altid vigtigt at være meget opmærksom på kolleger og medarbejdere, som ikke trives – både af hensyn til den enkelte og af hensyn til den samlede organisation.

I Skive Kommune understøtter det lave sygefravær os i at levere en god service. At være en del af en velfungerende organisation og et godt kollegialt fællesskab bidrager til, at vi har en høj grad af motivation. Vi ved, at vi gør en forskel på arbejdspladsen, både for borgerne og for vores kolleger. Arbejdet og opgaven i sig selv er vigtig og meningsfuld.

Fællesskabet og den gode service skabes på den enkelte arbejdsplads. Derfor er vores måde at gøre tingene på også meget robust, fordi det ikke er resultat at et bestemt koncept, som kan skiftes ud fra dag til dag, men af en god sund fornuft, som hersker over hele organisationen.

 

 

Publiceret 20-11-2014