Leder: Ny erhvervspolitik sætter gang i vækst og udvikling

af kommunaldirektør Per Mathiasen

I Danmark, ja i hele den vestlige verden, bliver der talt om krise. I Skive Kommune mærker vi også udfordringerne. Vi har analyseret, både hvad der er vores udfordringer, og hvor store disse  udfordringer er. Noget vi skal tage alvorligt, og som analyserne viser, er, at antallet af arbejdspladser er faldet. Vi får også flere ældre indbyggere og færre på arbejdsmarkedet. Samtidig er andelen af borgere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse lavere i Skive Kommune end landsgennemsnittet. Den udvikling skal vi have gjort noget ved. Vi vil gå foran, vi vil gøre noget for at sætte en anden dagsorden.

Analyserne viser også, at vi har stærke styrkepositioner. En borger i Skive Kommune har f.eks. i gennemsnit 140.000 kr. mere til rådighed om året, når alle faste udgifter er betalt, end en familie på Frederiksberg. Vi har også rigtig gode korte videregående uddannelser i kommunen, og hele 94% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vores iværksætterkultur er stærk, og som alle ved, er vi stærke på energiområdet.

Lige nu er det vigtigt for vores kommune, at vi får flere arbejdspladser. Derfor skal vi være med til at styrke og udvikle vores erhvervsliv i samarbejde med erhvervslivet. I fællesskab kan vi finde de gode og holdbare løsninger.

Samarbejde med erhvervslivet

Undersøgelser viser også, at vores service til borgerne er i top. Dansk Industri har f.eks. udarbejdet en analyse, som viser, at vi ligger blandt landets bedste med vores service på f.eks. dagtilbuds og skoleområdet. Dansk Byggeri har lige kåret Skive Kommune som den tredje mest erhvervs- og byggevenlige kommune, det er blandet andet vores byggesagsbehandling, der fungerer rigtig godt. Det er også værd at bemærke, at ledighedstallene fra Jobcentret viser, at vi har Danmarksrekord i at få borgere ud af arbejdsløshedskøen. Det glæder mig alt sammen, fordi det viser, at vi med engagement, ledelse og faglig dygtighed kan være den aktive samarbejdspartner, som erhvervslivet har brug for, til at skabe vækst og arbejdspladser.

I Skive Kommune har vi en god tradition for at være i dialog med dem, der kender et område bedst. Derfor var det også helt oplagt, at vi inviterede 40 repræsentanter fra erhvervslivet, Skiveegnens Erhvervs- og Turistkontor, de kommunale forvaltninger og Byrådet til en workshop i begyndelsen af november.

Dagsordenen var dels undersøgelsesresultaterne samt forslag til erhvervsrettede indsatsområder. Fra kommunens side var vi interesserede i at lytte til erhvervslivet. Vi ville høre hvilke initiativer, de vurderede som de vigtigste, og hvilke behov de havde for at kunne skabe flere arbejdspladser.

Seks indsatsområder for vækst

Ud fra undersøgelser, workshoppen, og mange andre input har vi i fællesskab defineret seks indsatsområder, hvor vi kan gøre en forskel. De seks indsatsområder er: 1) uddannelse og opkvalificering, 2) bæredygtig energi, 3) forretningsudvikling og innovation, 4) iværksætteri, 5) tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft og 6) infrastruktur.

Alle disse input skal være med til at forme Erhvervspolitik 2013-2016, som er under udarbejdelse. Inden for hvert af disse indsatsområder er der en række helt konkrete opgaver og ideer, som vi nu vil arbejde videre med. Nu er det op til politikerne at prioritere præcis, i hvilken retning vores erhvervsrettede indsats skal gå. Men jeg tør godt love allerede nu, at vi vil handle. Vi vil gøre vores til, at der bliver sat gang i hjulene for  at styrke udviklingen af vores erhvervsliv og arbejdspladser i kommunen.

 

Publiceret 26-11-2012