Leder: Det bedst muliges kunst

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Ikke kun her i Skive Kommune, men i hele landet, blev kommunernes vilkår og økonomi et hot emne i 2010. Rigtig mange steder har man måtte bremse voldsomt op fordi udgifterne på en række områder er steget ukontrolleret.

Budgetter der holder

Det har i mange kommuner givet anledning til fyringer og markante serviceforringelser. Sådan ser det heldigvis ikke ud i Skive Kommune. Her har vi som bekendt budgetter der holder, og det betyder at vi ikke står med ryggen mod muren, men kan tilpasse vores økonomi gradvist til de vilkår vi får i de kommende år.

Den økonomiske stabilitet betyder ikke på nogen måde at vi er rige. Tværtimod. Vi har stadig store økonomiske udfordringer, og det vil vi også have fremover. Men det at vi er billige i drift, og har en stabil økonomi, betyder at vi alligevel kan levere en god og sikker service til vores borgere.

Det er det bedst mulige vi kan opnå med den økonomi vi har. Og det synes jeg faktisk vi kan være rigtig stolte af.

Ordentlighed i praksis

Den relativt positive situation er naturligvis ikke kommet af sig selv. Den er et resultat af en stor indsats på alle områder og på alle niveauer i vores store organisation. Den er resultat af en god og sund arbejdskultur og en høj moral og ansvarlighed blandt alle kommunens medarbejdere og ledere. Den gode ånd i Skive Kommune kan  mærkes på mange fronter. Vi har et rekordlavt sygefravær – blandt de allerlaveste i landet. Vi havde et generelt meget tilfredsstillende resultat i den trivselsmåling vi gennemførte i starten af året. Vi har et generelt velfungerende MED-system som understøtter det daglige samarbejde og medarbejdernes direkte indflydelse på arbejdet og hverdagen på arbejdspladsen. Og i det hele taget oplever jeg en positiv, åben og engageret indstilling overalt i organisationen.

Tillid og samarbejde

Også i det kommende år vil vi gøre en aktiv indsats for at udvikle og vedligeholde de gode takter på kommunens arbejdspladser.

Hoved-MED har vedtaget en sundheds- og trivselsstrategi som i løbet af 2011 vil blive konkretiseret i målrettede initiativer. Det er vores mål at fastholde tilliden og det gode samarbejde på arbejdspladserne, men vi ønsker også i højere grad at kunne hjælpe den enkelte kollega som ikke trives.

Jeg vil gerne sige jer alle tak for den gode indsats i 2010. Jeg er stolt af at være en del af en organisation der er i stand til at skabe så gode resultater, på trods af de svære vilkår vi arbejder under.

 

Publiceret 05-12-2010