Leder: Vores økonomi er kedelig - heldigvis

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Som medarbejder i Skive Kommune oplever du måske, at kommunens overordnede økonomi er en abstrakt størrelse, som ikke har nævneværdig betydning i din hverdag. Det vigtige for dig er nok i langt højere grad det faglige, indsatsen for vores borgere, den daglige service for dem, som har brug for netop det, du udretter, når du er på arbejde. Det daglige, det nære, relationerne til borgerne og kollegerne. Det er vigtigt for alle, og det er det, der i sidste ende gør det givende og meningsfuldt at gå på arbejde hos os. At yde en indsats for fællesskabet. Både det lille fællesskab på arbejdspladsen
og det store samfundsmæssige fællesskab, som vi i Skive Kommune er centrale aktører i.

Så hvis jeg har ret i, at du nok synes, Skive Kommunes økonomi er et lidt kedeligt emne, vil jeg sige: Det er jeg glad for at høre! 

Set over de seneste år er der meget få kommuner i Danmark, som ikke har været ramt af store økonomiske udfordringer og negative overraskelser. Mange kommuner oplever at skulle finde omfattende reduktioner i det kommende års budget. Sandsynligvis med afskedigelser til følge. Det stiller disse kommunale organisationer overfor store udfordringer, og det kan ikke undgås, at også grupper af medarbejdere bliver påvirket af utryghed ved situationen.Det er ikke godt for trivslen og heller ikke for produktiviteten. 

Fornuftige budgetter vi rammer præcist

Som en af de ganske få kommuner har vi gennem rigtig mange år været i stand til at lægge fornuftige budgetter med plads til service og udvikling – og at ramme dem uhyre præcist. Vi har ført en stram økonomisk politik og en effektiv økonomisk styring. Derfor har det ikke været nødvendigt at lave pludselige opbremsninger. Vi har opbygget en stor kassebeholdning, som bl.a. betyder, at vi de kommende år kan foretage nødvendige afdrag på vores gæld uden, at det går ud over serviceniveauet og det relativt høje anlægsniveau. Den solide service og vores udviklingsfokus vil fortsætte de kommende år, til gavn for vores borgere og som noget vi kan være stolte af. 

Jeg har forståelse for, at den kommunale økonomi og den aktuelle budgetlægning for 2019, som byrådet arbejder indgående med for tiden, kan synes fjern fra hverdagen. Men den faglige indsats, økonomien og den enkeltes trivsel hænger faktisk tæt sammen – på godt og ondt. Det er vigtigt, at vi har styr på økonomien, så det netop ikke er noget, du og dine kolleger behøver bekymre jer om i det daglige. Den koncentrerede daglige indsats, som vi alle yder på hver vores felt, er samtidig grundlaget for en sund økonomi. Arbejdsomhed, effektivitet og sund økonomi er igen grundlaget for, at vi kan trives og være trygge i vores job.

Tak til alle for at bidrage til en rimelig kedelig økonomi!

Publiceret 12-10-2018