Leder: Budget 2018 - Udvikling af vores arbejdspladser - Valg til Byrådet

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Budget 2018 er ved at falde på plads

Budgettet for det kommende år er ved at falde på plads. Det er en stor og vigtig opgave, som vores byråd har hvert år. Byrådet skal sikre, at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter, og samtidig er det en af deres muligheder for at styre den kommunale økonomi og dermed den kommunale service, fastlægge prioriteringer og investeringer samt styrke de områder, der er politisk fokus på.

Igen i år får vi et godt og solidt budget at gå ind i det nye år med. Der er styr på økonomien, og selvom det ser ud som om, udgifter og indtægter kan have svært ved at mødes, når vi kigger flere år frem i tiden, er jeg sikker på, at vi fortsat vil finde de nødvendige løsninger. Det er sådan det plejer at være, og grundlæggende har vi en meget sund og effektiv kommunal virksomhed, som kan håndtere de krav, der stilles til os.

Udvikling af vores arbejdspladser

Udviklingsdialogerne, som er et stort og vigtigt projekt for vores organisation i år, handler også om at investere. Udviklingsdialogen er en investering i at gøre vores arbejdspladser endnu bedre og at skabe de bedst mulige vilkår for vores trivsel og vores evne til at løse vores opgaver effektivt.

Når man har investeret, forventer man også at se resultater, og at der er et udbytte, man kan høste. Jeg synes, det er meget vigtigt at få fulgt udviklingsdialogerne til døren på den enkelte arbejdsplads. Vi skal sikre udbyttet og ikke mindst sikre, at alle er bevidste om den røde tråd fra drøftelserne i udviklingsdialogen til de ting, vi vælger at gøre lidt anderledes i hverdagen. Hvis det på arbejdspladsen opleves som svært at få det ønskede udbytte af udviklingsdialogen, er der mulighed for at få hjælp i HR til at komme videre. Jeg vil opfordre til, at alle medarbejdere og ledere hjælper hinanden med at holde fokus på den positive forbedringskultur, som udviklingsdialogen er udtryk for.

Valg til byrådet

Vi nærmer os hastigt en anden vigtig begivenhed for vores kommune og vores folkestyre. Til november skal der være valg til byrådet. Flere af vores nuværende byrådsmedlemmer vil blive valgt ind igen, og der vil helt sikkert også komme nye til. Vi har netop afholdt informationsmøder for kandidater til byrådet, primært for, at nye kandidater kan få et indblik i den store kommunale virksomhed og få et indtryk af, hvad det er for en samfundsinstitution, de måske skal være med til at lede de næste fire år.

Også når det nye byråd er samlet, vil vi være til rådighed for at sikre byrådet den bedst mulige start. Det er afgørende for vores kommune – både som egn, som virksomhed og som arbejdsplads – at vi har en velfungerende politisk ledelse. Som administrativ ledelse og som forvaltning er det en af vores helt centrale opgaver at sikre byrådet de bedst mulige vilkår for det politiske arbejde, bl.a. ved at levere sager af høj kvalitet, så de politiske beslutninger træffes på et solidt og sagligt grundlag.

Men først vil vi med sikker hånd gennemføre selve valget og på den måde være med til at fejre folkestyret.

Publiceret 22-09-2017