Leder: Fælles værdier bag sund økonomi

Af kommunaldirektør Per Mathiasen

Årstiderne skifter også i en kommune. Lige nu er vi langt inde i budgetlægningstiden. Byrådet har lige markeret højdepunktet i form af det årlige budgetseminar, hvor de overordnede linjer for kommunens økonomi det kommende år er blevet fastlagt.

Nærmest som en af de traditioner, der hører til denne årstid, kan vi igen i år sige, at vi har et godt udgangspunkt. Vi har et budget, der afspejler en effektiv drift, plads til investering, et passende overskud og en pæn kassebeholdning. Det har vi til trods for en stadig strammere økonomi og forventninger om løbende effektiviseringer og nogle økonomiske grundvilkår på vores egn, som ikke er de bedste i landet.

På den positive side kan vi også fastslå, at vi har en stærk kommunal organisation, som løfter de kommunale opgaver på en meget flot måde. Vi har en organisation præget af tæt samarbejde, høj faglighed og et stort  engagement. Vi driver vores kommune sikkert og effektivt, og på den måde giver vi den bedst mulige service til vores borgere og virksomheder.

God arbejdskultur

En god arbejdskultur er vigtig af mange grunde. Den er bl.a. helt afgørende for, at vi år efter år sikrer os en solid økonomi, som igen er basis for, at vores byråd kan lægge et fornuftigt budget, baseret på de politiske ønsker. Vigtigheden af en god arbejdskultur er baggrunden for det store arbejde, vi har gennemført med ’Grib værdierne’, som har givet nyt liv til de værdier, som vores arbejdskultur bygger på.

I budgetprocessen har der også været møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED. Her var der en åben dialog med politikerne om, hvordan situationen opleves på vores arbejdspladser. Noget af det der blev drøftet var, hvordan den pressede økonomi opleves i en hverdag med arbejdspres på den enkelte medarbejder. Det er et emne, vi ser på med stor alvor i direktionen, blandt byrådets medlemmer og selvfølgelig overalt i organisationen. Det er derfor noget, vi vil følge og arbejde med i de kommende år. Det er vigtigt, at vi som organisation er klædt på til at håndtere vores situation, sådan at vi kan trives i den.

Fælles forståelse

Medlemmerne af Hoved-MED havde også budskaber med fra de forskellige sektorområder. Jeg opfatter det som udtryk for et stort engagement, at man således udtrykker sin omsorg for borgerne og de faglige målsætninger på områderne. Det er vigtigt at anerkende, at alle er forankret i deres eget område og har relevante, faglige synspunkter på situationen på det pågældende område. Men det er også meget positivt, at vi samtidig kan hæve os op og drøfte tingene i et større perspektiv, så der opstår en fælles forståelse for, at vi hænger sammen som kommune. Det er helt afgørende, at vi kan fungere som en samlet kommune, at vi kan skabe helhed og samarbejde på tværs, så vi med udgangspunkt i vores fælles værdier, sammen stræber efter at give egnens borgere og virksomheder de bedst mulige vilkår.

Publiceret 05-10-2016