Leder: Styrk Skiveånden

af kommunaldirektør Per Mathiasen

For det meste går det rigtig godt. Tingene kører som de skal, og langt de fleste er godt tilfredse med det, vi leverer, og måden vi gør det på. Men det kan naturligvis ikke undgås, at der sker fejl.

Fokus på service og udvikling

Vi skal passe på, at vi ikke bliver alt for fokuserede på at undgå fejl, og af at kontrollere os selv og hinanden. For det betyder, at nogle af vores ressourcer og noget af vores opmærksomhed bliver flyttet væk fra den service og udvikling, som er vores eksistensberettigelse.

For mig understreger det, hvor vigtigt det er, at vi holder fast i skiveånden. Skiveånden er for mig en god virksomhedskultur præget af tillid og dialog, uformelle omgangsformer, vilje til at løse opgaver og problemstillinger i fællesskab, stor ansvarsfølelse, stort engagement og meget andet godt.

Jeg er overbevist om, at denne kultur er den afgørende faktor bag den succes, vi har som kommune. Vi leverer en god service til vores borgere og virksomheder, selvom vi ikke er nogen særlig rig kommune. Vi har gode, sunde arbejdspladser med et meget lavt sygefravær. Alt det vi magter som kommune kommer af, at vi er gode til at omgås hinanden og til at arbejde sammen om at nå vores mål.

God kultur skal dyrkes

Men den gode kultur kan være sårbar og skrøbelig. Der skal ikke så meget til for at bryde den tillid og gode ånd, som er bygget op gennem mange år. Den gode kultur skal aktivt beskyttes, vedligeholdes og styrkes. Det har meget høj prioritet for mig og direktionen.

Derfor vil vi bevidst arbejde med vores fælles kultur og værdier. Og derfor har vi startet projektet ’Grib værdierne’, som nu for alvor er kommet i gang. Kulturen skal styrkes, så den også støtter og hjælper os fremad, når vi er i modvind.

Alle vores arbejdspladser bliver involveret i processen. I første omgang har vi i august gennemført et pilotforløb for de første ti arbejdspladser. Jeg oplevede det som en meget positiv og udbytterig dag, hvor vi drøftede værdier og holdninger. Jeg ser derfor også meget frem til, i starten af det nye år, at skulle møde ledere og medarbejdere fra alle kommunens arbejdspladser til lignende drøftelser.

Publiceret 25-11-2015