Leder: Åbenhed og dialog er vejen til en bedre arbejdsplads

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Medarbejdernes ret til at ytre sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads har igennem et stykke tid været et tilbagevendende tema i medierne. Historierne handler bl.a. om, at medarbejdere udsættes for repressalier fra ledelsen, hvis de udtaler sig kritisk om arbejdspladsen. Sådan bør det ikke være. Det er egentlig ikke mit indtryk, at det er et problem i Skive Kommune, men fordi det er et vigtigt emne, har vi bl.a. taget det op til drøftelse i Hoved-MED.

Jeg tror, Facebook og andre sociale medier er årsagen til at emnet er særligt aktuelt nu. Alle har mulighed for at komme til orde og give udtryk for deres meninger og synspunkt. Også om hvad der foregår på arbejdspladsen, i kommunen og i samfundet. Der er derfor i dag bedre muligheder for at udtrykke sine holdninger offentligt og dermed at bidrage konstruktivt til en offentlig debat.

Den nødvendige viden

Der skal ikke være tvivl om, at man som privatperson har en udstrakt ytringsfrihed. I forhold til den offentlige debat har vi som offentligt ansatte en vigtig viden om forhold i vores samfund, som er nødvendig for en god offentlig debat. Det er her vores forpligtelse at bidrage med relevante oplysninger og perspektiver.

På arbejdspladsen mener jeg desuden, at man som medarbejder i fællesskabets tjeneste har en forpligtelse til at ytre sig, hvis ting ikke foregår ordentligt på arbejdspladsen, hvis f.eks. der er borgere eller kolleger, som ikke bliver behandlet ordentligt.

Man hører nogle gange, at en høj grad af åbenhed ses som en modsætning til det at være loyal overfor sin arbejdsplads. Jeg mener, det forholder sig omvendt. Loyalitet overfor arbejdspladsen er at ville det bedste for arbejdspladsen, for borgerne og kollegerne. Det opnår man bedst gennem åbenhed og dialog. Også selvom dialogen kan være kritisk og påpege fejl og uhensigtsmæssigheder. Men det er netop det kærlige og kritiske blik på vores arbejdspladser, der baner vejen for, at vi kan blive endnu bedre.

Intern dialog først

Med de nye teknologiske muligheder og nem adgang til offentlige medier opstår der muligvis en risiko for, at den gode dialog på arbejdspladsen flytter ud i offentligheden. Men hvis man mener, ting bør laves om på arbejdspladsen, så er det helt rigtige sted at tage fat naturligvis først og fremmest på arbejdspladsen.

Tal med lederen, tal med kollegerne, tal med tillidsrepræsentanten, tal med hinanden. Få kritiske røster frem og brug dem konstruktivt. Det er den fælles forpligtelse, vi har – at sikre åbenhed og en god debatkultur, så også kritiske holdninger og synspunkter får en plads i vores interne dialog, om hvordan vores arbejdspladser fungerer.

En god intern dialog er det bedste middel til at skabe resultater og forbedringer, og det fremmer også på længere sigt den bedste samarbejdskultur på arbejdspladsen.

 

Publiceret 18-09-2014