Leder: Sammen ad nye veje

af kommunaldirektør Per Mathiasen

I Skive Kommune har vi høje ambitioner om at levere en solid og effektiv indsats for sundhed, ældrepleje, børnepasning, undervisning, infrastruktur, vækst og udvikling osv. Samtidig skal vi håndtere en række udfordringer. En del af udfordringerne kender vi fra tidligere år. Økonomien bliver strammere, der bliver færre arbejdspladser i kommunen, befolkningstallet falder osv.

Selvom situationen kan virke velkendt, er det alligevel min oplevelse, at vi nu står overfor en ny situation, som vi skal forholde os til for i fællesskab at finde de nye veje frem som kommune. Jeg oplever, at tingene spidser til. Tempoet stiger, og situationen forekommer til tider at være præget af uforudsigelighed. Der bliver generelt mere konkurrence i samfundet. Vi skal som kommune i stigende grad kæmpe om borgere, virksomheder, medarbejdere, ressourcer, indflydelse og opmærksomhed. Folk og arbejdspladser flytter til de større byer og længere østpå i landet.

Vi lever også i en tid med store muligheder. Der er større mobilitet i befolkningen, folk er interesseret i de spændende jobs, vi kan tilbyde i kommunen. Der er nye teknologiske muligheder inden for bl.a. telemedicin, velfærdsteknologi og digital kommunikation, som netop i disse år er ved at nå et niveau og en udbredelse, så de for alvor kan bruges og gøre en forskel i den kommunale virksomhed. Også mange fagområder udvikler sig kraftigt. Vi bliver hele tiden klogere og dygtigere til mange ting. Det giver os nye forudsætninger for at opnå vores mål, selvom de økonomiske ressourcer ikke er ligeså store som ambitionerne.

Skiveånden

Noget andet som, jeg synes, karakteriserer vores situation kommer i højere grad indefra. I Skive Kommune har vi det, som vi rundt om i organisationen er begyndt at tale om som ’skiveånden’. Det er et udtryk for oplevelsen af, at der i Skive Kommune er en særlig kultur præget af tillid og dialog, uformelle omgangsformer, en meget lav magtdistance og en vilje til at løse opgaver og problemstillinger i fællesskab. Det er en meget værdifuld egenskab ved vores organisation, som spiller en central rolle i vores evne til at nå vores mål – både nu og i fremtiden.

Det er vigtigt, at vi ser fremad og forholder os til det samlede billede af vores situation. For Skive Kommune er der derfor behov for en ny slags strategi, hvor vi anlægger et helhedsperspektiv og på én gang forholder os både til vores økonomi, vores service til borgerne, vores indsats for at udvikle egnen og til den måde, vi organiserer os og arbejder på.

Efter grundige overvejelser og drøftelser i direktionen, sammen med politikerne, cheferne og medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED, om kommunens overordnede vilkår, udfordringer, styrker og muligheder, er vi nu ved at lægge sidste hånd på denne nye strategi for Skive Kommune. Strategien er et udtryk for, at vi i Skive Kommune aktivt tager hånd om de udfordringer, vi ser, og selv skaber de løsninger, som er de bedste for os, vores borgere og vores egn.

For at vi kan udrette noget som kommune, er det vigtigt, at vi gør det i et stadig tættere samarbejde mellem ledere og medarbejdere, mellem kolleger, på tværs af sektorer, mellem kommunen og erhvervslivet osv. Derfor har strategien fået titlen ’Sammen ad nye veje’.

Strategien behandles politisk senere på året og vil efter godkendelse i byrådet kunne findes på intranettet.

 

Publiceret 22-09-2013