Leder: Rekruttering

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

På landsplan har man i flere år diskuteret den forestående udfordring med at skaffe arbejdskraft – ikke mindst til at løse de kommunale opgaver inden for pasning, pleje, undervisning osv. Store generationer er på vej væk fra arbejdsmarkedet, og mindre generationer skal tage over. Den aktuelle økonomiske krise, og de vedvarende besparelseskrav, har betydet at rekrutteringsproblematikken er blevet nedtonet i en periode. Men hvordan ser det ud når krisen er ovre? Vil arbejdskraftmanglen så ramme med dobbelt kraft?

Byrådet har bedt om at få en analyse og en vurdering af, hvordan situationen kan forventes at blive i Skive Kommune i de kommende år. Vi har derfor set nærmere på tallene, og vi har drøftet med alle områderne, hvordan det reelt ser ud, hvilke forventninger man har til fremtiden, og hvilke forhold vi skal være særligt opmærksomme på i de kommende år.

Overordnet set er vi kommet frem til at der ikke er udsigt til markante rekrutteringsproblemer. Der kan være specialistområder, som det kan være svært at rekruttere til, men det er en situation vi allerede kender i dag. Årsagen er i høj grad de uddannelsesinstitutioner vi har i byen –  lærerseminariet og SOSU-skolen. De sikrer at arbejdskraften er på egnen, og de gør Skive Kommune til en oplagt arbejdsplads for nogle af de faggrupper, som vi beskæftiger i stort antal. Det er altså af stor strategisk betydning at vi kan fastholde Skive som uddannelsesby.

Og fastholdelse

Lige så vigtigt for os er det at holde på de gode medarbejdere, vi allerede har. Det handler om at vi skal sørge for at arbejdet ikke fører til sygdom og nedslidning, så den enkelte medarbejder kan fortsætte med at yde en god indsats i rigtig mange år. Og så handler det selvfølgelig også om at Skive Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi alle har lyst til at komme for at yde en indsats, og gøre en forskel for andre mennesker.

Generelt tyder alle indikatorer på at vi har gode og attraktive arbejdspladser. Sygefraværet er lavt, personaleomsætningen er lav, trivselsmålingerne er generelt positive osv. Alligevel vil der være medarbejdere som ikke trives. Vi kender eksempler på problemer med blandt andet stress og mobning i vores organisation, og vi kan også se at stadig flere medarbejdere søger psykologhjælp.

Trivselsagenter blandt os

Vi har derfor i Hoved-MED valgt at sætte fokus på hvordan vi kan hjælpe den enkelte medarbejder, som ikke altid trives optimalt i arbejdet. Vi har således gjort det til en del af den obligatoriske MED-uddannelse, for alle ledere og medarbejdere som er medlemmer i MED-systemet, at uddanne sig som ’trivselsagenter’. Formålet er generelt at hæve bevidstheden i organisationen om hvordan vi får øje på den enkelte medarbejder, som ikke trives, og får taget hul på de problemer, som denne medarbejder oplever.

Jeg har store forventninger til at omkring 400 trivselsagenter kommer til at gå rundt blandt os på alle vores arbejdspladser!

 

Publiceret 15-09-2011