Leder: Ansvarlighed og sund fornuft

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Tillid og sund fornuft

Som offentligt ansat bliver vi kigget i kortene. Derfor bliver vi også omtalt i pressen, hvis vi laver fejl eller træder ved siden af. Det er helt naturligt i et åbent demokrati.

For den enkelte medarbejder, der kommer i pressens søgelys, kan det være en voldsom oplevelse. Jeg tænker på sommerens massive mediedækning af snyd i ældreplejen i København.

Jeg har stor tillid til at alle medarbejdere og ledere i Skive Kommune løser opgaverne med høj arbejdsmoral og ansvarlighed, også nogle gange meget mere end de måske har pligt til. Her tænker jeg på de udekørende i Ældreservice sidste vinter, hvor de voldsomme snemasser gav store udfordringer og forsinkelser. Jeg hørte beretninger om medarbejdere der trodsede vejr og vind og ikke mindst arbejdstid for nå ud til alle de borgere der behøvede hjælp.

Alligevel skal vi tage klager, beskyldninger og anmeldelser alvorligt. Det er en balancegang, dels at beskytte medarbejderne, og dels at agere så vi kommer uhensigtsmæssigheder og dårligdomme til livs, men samtidig skal vi fastholde tilliden til hinanden, og vi skal undgå unødig kontrol.

Sund fornuft og økonomi

Sund fornuft er også det der har præget Byrådets arbejde med budgettet for det kommende år. Når vi ser nogle år frem er der en ubalance i økonomien som primært skyldes faldende indtægter, selvom vi stort set på alle serviceområder er både billige og effektive.

Vi har gennem mange år udvist stor økonomisk ansvarlighed, og vi har været gode til at tage besparelser løbende. Det betyder at vi i dag ikke har katastrofale tal på bundlinjen, og i forholde til andre kommuner har vi derfor et godt udgangspunkt. Vi står ikke med ryggen mod muren, men har derimod mulighed for at tilpasse vores økonomi på en ansvarlig og ordentlig måde.

I 2011 bliver der brugt mere end 135 mio. kr. på anlæg blandt andet rådhusudbygningen, energibesparende foranstaltninger, byfornyelser og idrætsanlæg. De fleste anlæg bliver samtidig til besparelser i driften, f.eks. finansierer besparelser på de tre små rådhuse udbygningen af rådhuset i Skive. De energibesparende foranstaltninger, der investeres i, skulle gerne allerede i 2011 begynde at kunne mærkes i driftsbudgetterne rundt på kommunes arbejdspladser.

 

Publiceret 21-09-2010