Leder: At turde være danmarksmester

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Den tidligere skibonit, Martin Lindstrøm, gæstede for nylig Skive for at fortælle om den nyeste viden inden for branding og markedsføring. I sit arbejde med branding mener Martin Lindstrøm, at man bør tænke anderledes, være menneskelig og turde have en stærk mening om livet og verden omkring sig. Det synes jeg lyder spændende – også ud fra en kommunal synsvinkel, da meget af det kan overføres til vores organisation og arbejdsplads. Derfor gav vi ledere og medarbejdere muligheden for en enestående oplevelse at høre branding-guruen formidle sit budskab.

Jeg synes det var en dejlig oplevelse at se så mange kendte ansigter i Kulturcenter Limfjord på en almindelig tirsdag. Og man inspireres unægtelig af en så spændende og levende person som Martin Lindstrøm. Ud over hans spændende pointer, synes jeg man inspireres af hans mod. Mod til at tænke anderledes, og mod til at tænke stort. Han gav os mange gode råd med på vejen. Både nogle som vi allerede udøver rundt omkring i vores kommune, og nogle som vi i højere grad kan fokusere på.

Vi skal turde at turde! Når vi har gode ideer skal de afprøves, hvilket netop er vores slogan med ”Skive – vi gør det”! Vi skal nemlig være helt fremme i skoene på alle områder. Vi skal yde den bedst mulige service til borgerne inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Vi skal fortsat styrke og udvikle vores erhverv og viden på egnen. Og vi skal give gode muligheder for at bosætning og turisme også kan blomstre i fremtiden. Noget af det jeg oplever, når jeg kommer rundt til jer er, at I har rigtig mange gode historier fra hverdagen at fortælle. Vi er gode til at fortælle dem – men vi kan også blive endnu bedre. Martin Lindstrøm gav os det råd, at vi skulle være gode til at stå sammen og fokusere på den historie vi gerne vil fortælle om det arbejde vi gør. Jeg vil gerne opfordre til, at vi fortæller om alt det, vi er gode til og at vi fokuserer på de mange gode historier der er. På den måde kan vi brande vores kommune og udbrede kendskabet til alle de gode ting vi gør hver dag.

Nu har jeg nævnt, at vores ambition om at yde den bedst mulige service skal ses i relation til den økonomiske ramme vi arbejder indenfor. Den måde vi forvalter vores økonomi på er i sig selv en rigtig god historie. For et år siden dristede jeg mig til at kalde os ”danmarksmestre” i budgetlægning efter at regnskabet for 2007 viste en afvigelse på kun 0,14 % i forhold til budgettet. Igen i år tror jeg vi kan tage titlen på os fordi regnskabet for 2008 viser et forbrug der er 0,17 % mindre end budgetteret. Det synes jeg er en rigtig god historie om hvordan vi skaber gode rammer – bl.a. i form af en sund og stabil økonomi – for vores effektive og målrettede arbejde med god service til borgerne og trivsel for medarbejderne i kommunen. Jeg vil gerne sige jer alle tak for den store indsats som har sikret dette flotte resultat.

Jeg ønsker alle en god, varm og begivenhedsrig sommer.

Publiceret 20-06-2009