Leder: Danmarksrekord i budgetlægning

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Selvom vi har utrolig meget styr på den daglige økonomi, er det altid med nogen spænding at vi venter på sandhedens øjeblik, regnskabets time, hvor vi ser den samlede kommunale økonomi beskrevet.

I en tid hvor vi til stadighed oplever et markant udgiftspres, og er underlagt en særdeles stram statslig styring, er det i sig selv ikke altid lige nemt at overholde de lagte budgetter. Og når dette gælder, samtidig med at vi skulle danne en ny kommune, kunne man godt frygte at det ville blive meget svært at ramme rigtigt rent budgetmæssigt.

Alene sammensmeltningen af fire kommuners, samt de tidligere amtsinstitutionernes, økonomi var en opgave af sisyfosiske dimensioner. Når man dertil lægger de øvrige udfordringer med fusionen, harmonisering af serviceniveauet, sammenlægning af administrative enheder, placering af medarbejdere med mere, ja så må man erkende at det næsten virkede som en uoverkommelig opgave.

Men trods disse svære betingelser står vi nu med et særdeles flot regnskab. Når vi ser på kommunens driftsudgifter, er der tale om et budget på ca. to mia. kr. I forhold til det oprindelige budget er der i regnskabet tale om en afvigelse på ca. 20 mio. kr. svarende til 1 %, og når vi indregner nødvendige tillægsbevillinger, til blandt andet tidligere amtslige institutioner, kommer vi helt ned på en afvigelse på 0,02 % Og det vel at mærke på et budget der er på 2.000.000.000 kr.!

Det er da et imponerende flot resultat. Jeg fristes til at påstå at det ligner en danmarksrekord i budgetlægning. For mere præcist kan et budget faktisk ikke blive.

Resultatet illustrerer på fornemste vis den store dygtighed og store ansvarlighed, der kendetegner ledere og medarbejdere i Skive Kommune.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for det usædvanligt flotte resultat - både at budgettet er lagt korrekt, og at vi på kommunens mange arbejdspladser har holdt os inden for budgettets rammer.

Det er rigtig godt gået!

 

Publiceret 22-06-2008