Leder: Tillid skaber værdi

af  kommunaldirektør Per Mathiasen

I Skive Kommune har vi gode resultater på rigtig mange fronter. Vi leverer en god service til borgere og virksomheder, vi er effektive, vi har sikker drift og styr på økonomien. Vi har et lavt sygefravær, som bl.a. vidner om en generel høj trivsel. Hele vejen rundt har vi en velfungerende organisation, som langt hen ad vejen lever op til de forventninger, man kan have til en moderne kommunal virksomhed.

 

De gode resultater baserer sig på den gode ’skiveånd’, som jeg før har skrevet om. Skiveånden er bl.a., at vi er optaget af at finde løsninger i fællesskab – ikke af hvem der er bedst, eller hvem der har ret. Vi søger ikke efter fejl hos hinanden. Vi giver plads til forskellighed – både personlige og faglige forskelle. Og vi skal i endnu højere grad give plads til at gå nye veje, afprøve nye metoder, gøre tingene på nye og enklere måder – med det bedst mulige resultat for vores borgere og virksomheder for øje. Så vil der af og til være noget, som mislykkes. Det skal vi være klar til at acceptere. Vi skal have tillid til hinanden, og til at vi alle ønsker at gøre det bedste, vi kan.

 

Den gode ånd og de gode resultater kommer af nogle grundprincipper, som er styrende for den måde, vi organiserer os på, og den måde vi udfører vores arbejde på i Skive Kommune.

 

Vi lægger vægt på, at vi har en decentral organisation. Beslutningerne træffes bedst lokalt. Der skal være det nødvendige råderum, så man på den enkelte arbejdsplads kan gøre det, som virker bedst muligt indenfor de rammer og vilkår, man har. Vi lægger samtidig vægt på, at vi har fælles mål og fælles værdier, som sætter en kurs for det arbejde, vi udfører hver især.

 

Vi lægger vægt på, at alle ansatte er engagerede og motiverede. Alle har et ansvar for at løse opgaverne så effektivt som muligt, og at tingene går ordentligt for sig i hverdagen. Det er en forudsætning for de gode resultater, vi har, at den enkelte investerer noget af sig selv i sit arbejde. Derfor er det også helt afgørende, at vi har trivsel på vores arbejdspladser. At have det godt er en forudsætning for at gøre det godt. Og omvendt. Også her er tillid en  forudsætning for at få tingene til at fungere i den rette ånd.

 

De sunde grundprincipper og den gode skiveånd har bragt os langt som kommune. Men vi står også overfor nogle markante udfordringer. Der er et højt arbejdspres, og der er høje forventninger til os. Der opleves problemer med stress i vores organisation, og der er konflikter og situationer, hvor samarbejdet og arbejdsklimaet bør forbedres.

 

Det er vigtigt for mig, at vi møder disse udfordringer med en overbevisning om, at vi har den rette indstilling i Skive Kommune. Modgang må ikke omsættes i bureaukrati, kontrol og mistro. Også når det bliver svært, og vi møder modstand, skal vi holde tillidsfanen højt – for vi ved, at tillid er en forudsætning for den gode og effektive organisation, vi har, til glæde for vores borgere, virksomheder og alle os, som arbejder sammen om at løse Skive Kommunes mange opgaver.

 

Publiceret 02-06-2015