Leder: Byråd med visioner

af kommunaldirektør Per Mathiasen

I april holdt byrådet seminar for at drøfte de overordnede visioner for arbejdet i den byrådsperiode, som stadig er forholdsvis ny. Et meget vigtigt tema på seminaret var vækst og udvikling. Byrådets drøftelse tog udgangspunkt i den strategi, vi udarbejdede sammen i 2013 med titlen ’Sammen ad nye veje’.

Strategien tager udgangspunkt i en beskrivelse af de vilkår og udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Skive Kommune oplever faldende befolkningstal, færre arbejdspladser, og samlet set en situation som i høj grad kalder på en styrket indsats for at skabe vækst og udvikling i kommunen.

Indsatsen for udvikling, erhvervsfremme, branding, bosætning mv. er blevet mere professionel gennem de senere år, og vi er blevet mere opmærksomme på, at en virkningsfuld indsats kræver fokus og prioritering. Byrådets drøftelser på seminaret var med til at give retning i forhold til, hvad det er for områder, vi i særlig grad skal fokusere på i de kommende år.

Det er en anden vigtig erkendelse at indsatsen for udvikling af erhverv og arbejdspladser på egnen hænger tæt sammen med mulighederne for at tiltrække og fastholde borgere. Indsatsen skal derfor handle om målrettet erhvervsudvikling og samtidig en række andre aktiviteter og indsatser for en øget bosætning.

Et vigtigt område er derfor viden og uddannelse. Uddannelsesmulighederne på egnen skal udbygges og målrettes. Viden er også et vigtigt element i visionerne på erhvervsområdet. Erhvervsudviklingen skal styrkes gennem en fokuseret erhvervsservice og en række udviklingstiltag bl.a. med fokus på øget viden og udvikling af virksomheder ’fra håndværk til industri’. Blandt andre vigtige områder kan nævnes, at byrådet har fokus på infrastrukturen og på attraktive byggegrunde, både af hensyn til erhvervslivet og af hensyn til bosætning.

Et andet tema på byrådsseminaret var byrådets eget arbejde og samarbejde, herunder samarbejdet med administrationen. Gennem diskussion af en række cases kom der fokus på god politisk ledelse, og hvordan svære situationer bør håndteres af byrådets medlemmer. Drøftelserne samles op i nogle politiske spilleregler som byrådet vil forholde sig til.

Det sidste tema var borgerinddragelse. Byrådet har i sin konstituering lagt vægt på at arbejde med at styrke det lokale demokrati, og drøftelsen var en indledning til at arbejde videre med temaet.

Byrådet kom således bredt omkring det at formulere visioner for sit arbejde – både i forhold til udvikling af vores egn og i forhold til byrådets egen måde at arbejde på som politisk og demokratisk ledelse. Resultaterne af byrådets drøftelser er et godt udgangspunkt for arbejdet i de kommende år, så vi sammen kan fortsætte det konstruktive arbejde for udvikling af vores organisation og vores egn.

 

Publiceret 20-05-2014