Leder: Vi er hinandens arbejdsmiljø

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Tidligere på måneden afholdt Hovedarbejdsmiljøgruppen under Hoved-MED en temadag om arbejdsmiljø. Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter var inviteret. Jeg deltog selv og var glad for at se, at så mange havde sat dagen af til formålet. Det tager jeg som udtryk for, at der er en bred interesse for arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser og en god forståelse for, hvor vigtigt det er at have fokus på.

På temadagen fik vi en række gode indlæg fra psykologerne og fysioterapeuterne i vores sundhedsordning, og der var også anledning til refleksion og diskussion mellem deltagerne. Det er et par af indtrykkene og pointerne fra dagen, jeg gerne vil give videre her.

Arbejdsmiljø er mange ting. Der er det fysiske arbejdsmiljø, som handler om, at vi skal undgå skader og nedslidning. Det handler om hvordan vi bevæger os, løfter, sidder osv. og de fysiske forhold omkring os med de lokaler vi er i, de redskaber vi bruger osv.

Der er efterhånden kommet mere fokus på, at arbejdsmiljø også er det psykiske. Altså, hvordan vi har det med os selv og i vores job. Er der en passende mængde opgaver? Er arbejdet veltilrettelagt og overskueligt? Er der udfordringer og mulighed for udvikling på arbejdspladsen?

Det allervigtigste er måske det sociale arbejdsmiljø, altså, hvordan vi har det med hinanden. Er vi gode til at tale med hinanden? Er der dialog og åbenhed? Er vi trygge, og har vi tillid til hinanden? Er der støtte og et godt samarbejde?

Arbejdsmiljø er ikke længere blot et spørgsmål om korrekte løft, mærkning af kemikalier og sikker brug af elektrisk håndværktøj, som det har været for en del år siden. Nu handler det i høj grad om, hvordan vi omgås hinanden. Som man siger; vi er hinandens arbejdsmiljø!

Vi er nemlig bragt tæt sammen på vores arbejdsplads. Det skyldes, at der mere end nogensinde er behov for, at vi løser vores opgaver i fællesskab. Vi er jo ikke kun sammen for at have det godt. Vi skal også udrette noget, yde en indsats, gøre en forskel. Og det kræver tæt samarbejde. Men det står på ingen måde i modsætning til det at have det godt. Vi skal have det godt med at gøre det godt!

Mange indikatorer peger på, at det faktisk går meget godt i vores organisation. Vi har generelt et meget lavt sygefravær, vi har generelt positive trivselsmålinger og lederevalueringer, vi har få alvorlige arbejdsulykker. Disse gode resultater baserer sig på en aktiv og målrettet indsats på alle niveauer i vores organisation – og det vil jeg gerne benytte anledningen til at rose og takke jer alle for!

Der er dog områder, hvor vi kan og skal blive bedre. Vores sundhedsordning benyttes af omtrent én ud af tre medarbejdere. Det ser jeg ikke som noget problem i sig selv, men alligevel som en indikator på, at arbejdet for mange kan være fysisk belastende i en grad, så behandling er påkrævet.

Psykologordningen viser, at der er medarbejdere, der oplever problemer med stress. Vi skal blive endnu bedre til at skabe forhold på arbejdspladsen, så stress reduceres, og vi skal blive bedre til at få øje på den kollega, som ikke trives. Vi skal ikke holde os tilbage for at tage skridt til at hjælpe. Det første skridt er at tale med kollegaen om situationen – at få taget hul på problemet. Det er ikke nødvendigvis en let samtale, men det er en nødvendig samtale.

Desværre har jeg også måtte sande, at et antal medarbejdere henvender sig til psykologordningen med mobning som årsag. Det har jeg svært ved at acceptere. Selvom det ikke er ret mange, i forhold til vores store organisation, er det under alle omstændigheder for mange. Jeg vil bede jer, sammen med mig, at være ambassadører for en sund kultur og et godt socialt arbejdsmiljø, hvor mobning ikke kan forekomme, og hvor der resolut gribes ind, hvis vi oplever mobning. Vi vil ikke have mobning i Skive Kommune!

 

Publiceret 18-05-2013