Leder: Kroner og visioner

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

I har hørt det så mange gange før. Kommunens økonomi er meget stram. Mere stram i år end den var sidste år. Og næste år bliver den endnu strammere. Det går i disse år øjensynligt kun én vej. Regeringens meldinger om nulvækst i kommunerne er blevet til meldinger om minusvækst. I mange af kommunerne omkring os er man i disse måneder ved at finde store besparelser fordi man er kommet ud af 2009 med et stort underskud. Det er vi heldigvis ikke i Skive Kommune. Derfor står vi ikke, som så mange andre kommuner, i en akut krise.

Vi har gennem de seneste mange år gennemført generelle besparelser på stort set alle serviceområder. Det betyder at vi i dag er en effektiv kommune, og at vi på langt de fleste områder bruger væsentligt færre ressourcer, end man gør på landsplan.

Langsigtet perspektiv med pejlemærker

Men når vi ser fremad er der dog ingen tvivl om at de kommende år fortsat kommer til at byde på store økonomiske udfordringer. Vi har derfor sammen med Byrådet besluttet at lægge et mere langsigtet perspektiv på kommunens økonomi. Vi arbejder lige nu med at udstikke pejlemærker for hvordan vi på længere sigt kan fastholde balancen i vores økonomi. Det kommer sandsynligvis til at betyde reelle omstruktureringer og ændringer i kommunens service i løbet af de næste 3-4 år.

Vision, idérigdom og bedre måder

For at få en konstruktiv drøftelse af vores lidt mere langsigtede pejlemærker er det nødvendigt at have en vision. Men har man råd til visioner, når situationen dikterer reduktioner? Jeg synes ikke vi har råd til at lade være! Vi er i særlig grad nødt til at udvikle os, være idérige og være i stand til at gøre tingene på nye og bedre måder, når vores ressourcer er små. Som bekendt er løsningen ikke at løbe hurtigere. Vi er nødt til i de kommende år at finde nye og afgørende anderledes måder at gøre tingene på. Og visionen er det fyrtårn der viser os om vi er på vej i den rigtige retning.

Byrådet vil udvikling

I den erkendelse mødtes Byrådet i marts til et seminar om bl.a. kommunens visioner og pejlemærker. Der var en god stemning og en stor lyst til at præge fremtidens Skive Kommune. Byrådets mange gode og konstruktive forslag vil i den kommende tid blive bearbejdet og udmøntet i bl.a. en markedsføringsstrategi og i arbejdet med en række projekter indenfor bosætning, kultur, erhverv og turisme.

Også i forhold til vores egen organisation var der opbakning til at fortsætte det gode arbejde med udvikling af attraktive arbejdspladser, effektivitet, kvalitet og innovation.

Skive Kommune går ikke i stå bare fordi ressourcerne er små!

 

Publiceret 06-06-2010