Leder: Klar til e2012

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Når vi som kommunalt ansatte skal betjene borgerne, er der forskellige måder at have kontakt på. Kontakten kan foregå ansigt til ansigt, pr. telefon, pr. brev, eller den kan foregå digitalt ved hjælp af f.eks. sms, mail eller internet.

Hvilken kontaktform, der er den bedste, afhænger naturligvis af situationen. I mange tilfælde er mødet ansigt til ansigt det eneste rigtige, men der findes også mange situationer, hvor digital kontakt er en fordel for både borgeren og kommunen.

For borgeren, fordi en henvendelse til kommunen kan ske hurtigt, hvor som helst og når som helst. For kommunen er det ifølge forskellige undersøgelser den billigste løsning i form af den kortere tid, vi skal bruge på at behandle henvendelsen.

Strategi: Digital borgerbetjening

Vi skal altid vælge den mest effektive måde at servicere borgerne på - med udgangspunkt i borgernes behov og kompetence. Det og meget andet fremgår af den strategi for digital borgerbetjening, som Skive Kommunes Økonomiudvalget har vedtaget.

Strategien gælder alle områder af Skive Kommune, dvs. alle arbejdssteder, institutioner og afdelinger. Det betyder at vi alle er forpligtet til at tænke over, om vi med fordel kan arbejde mere digitalt, når vi betjener borgere og virksomheder - forhåbentlig til nytte for både borgerne og virksomhederne og kommunen.

e2012

Regeringen har lavet en målsætning for digital borgerkommunikation, nemlig det såkaldte e2012-mål, der lyder: 'Senest i 2012 skal relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt.'

Så digitaliseringen af kontakten med borgerne er altså ikke lystbetonet - og de fleste borgere er med på vognen. Ca. 85% af borgerne i Danmark har adgang til internettet hjemmefra, så mange vil kunne få glæde af flere digitale muligheder for at kommunikere med kommunen.

På alle arbejdssteder gælder det derfor om at tænke i digitale løsninger, og som et par artikler inde i bladet beskriver er der gode muligheder for allerede nu at digitalisere noget en del af vores borgerbetjening.

 

Publiceret 16-02-2009